Sony Xperia SP - Lidhja e pajisjes tuaj me një televizor me anë të një kablloje

background image

Lidhja e pajisjes tuaj me një televizor me anë të një kablloje

Lidhni pajisjen tuaj me një televizor dhe nisni shikimin e përmbajtjes të ruajtur në

pajisjen tuaj në një ekran më të madh. Kur lidhni pajisjen tuaj me një televizor, hapet

aplikacioni Lëshuesi i TV-së. Ky aplikacion ju ndihmon të riprodhoni skedarët e

mediave nga pajisja në televizorë dhe pajisje të tjera.

Mund të duhet të blini veçmas një kabllo MHL.

Për të parë përmbajtje nga pajisja juaj në një TV që lejon përdorimin e MHL

1

Lidheni pajisjen tuaj me TV duke përdorur kabllon MHL. shfaqet në shiritin e

gjendjes të pajisjes tuaj pasi është krijuar një lidhje.

2

Aplikacioni Lëshuesi i TV-së ndizet automatikisht. Ndiqni udhëzimet për të parë

skedarët tuaj të mediave në televizion.

Për të parë përmbajtjen nga pajisja juaj në një televizor i cili mbështet hyrjen

HDMI™

1

Lidheni pajisjen tuaj me një përshtatës MHL dhe lidheni përshtatësin me një

furnizues me energji USB.

2

Lidhni përshtatësin tuaj me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI™. Pasi

vendoset lidhja, shfaqet në shiritin e gjendjes të pajisjen tuaj.

3

Aplikacioni Lëshuesi i TV-së nis automatikisht. Ndiqni udhëzimet për të parë

skedarët e mediave në televizor.

Për të parë ndihmën rreth përdorimit të telekomandës së televizorit

1

Ndërsa pajisja juaj është i lidhur me një televizor, tërhiqni shiritin e gjendjes për

poshtë për të hapur panelin e njoftimeve.

2

Takoni MHL-ja u lidh.

Për të hapur panelin e njoftimeve, mund të shtypni edhe butonin e verdhë në telekomandën e

televizorit.

Për të shkëputur pajisjen tuaj nga televizori

Shkëpusni kabllon MHL™ ose përshtatësin MHL nga pajisja juaj.