Sony Xperia SP - Transferimi i kontakteve

background image

Transferimi i kontakteve

Ka disa mënyra për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re. Për ndihmë me

zgjedhjen e një mënyre transferimi,

lexoni artikullin

rreth transferimit të kontakteve.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një kompjuter

Xperia™ Transfer dhe Contacts Setup janë aplikacione brenda programit kompjuterik

PC Companion që ju ndihmojnë të mblidhni kontaktet nga pajisja juaj e vjetër dhe t'i

transferoni ato në pajisjen tuaj të re. Këto aplikacione lejojnë përdorimin e disa marka

pajisjesh, përfshirë iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola dhe Nokia.
Ju nevojitet:

Një kompjuter i lidhur me internetin.

Një kabllo USB për pajisjen tuaj të vjetër.

Një kabllo USB për pajisjen tuaj të re Android™.

Pajisja juaj e vjetër.

Pajisja juaj e re Android™.

Për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re duke përdorur një kompjuter

1

Sigurohuni se

PC Companion

është instaluar në PC.

2

Hapni aplikacionin PC Companion, pastaj klikoni në

Xperia™ Transfer

ose

Contacts Setup

dhe ndiqni udhëzimet për të transferuar kontaktet tuaja.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një llogari në linjë

Nëse i sinkronizoni kontaktet në pajisjen tuaj të vjetër ose në kompjuterin tuaj me një
llogari në linjë, për shembull, të Google Sync™, Facebook™ ose Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, mund t'i transferoni kontaktet tuaja në pajisjen e re duke përdorur atë

llogari.

Për të sinkronizuar kontaktet në pajisjen tuaj të re duke përdorur një llogari

sinkronizimi

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet> Llogaritë e

sinkronizimi

.

3

Përzgjidhni llogarinë me të cilën dëshironi të sinkronizoni kontaktet tuaja dhe

pastaj trokitni lehtë mbi > Sinkronizo tani.

Duhet të hyni në llogarinë përkatëse të sinkronizimit para se të sinkronizoni kontaktet tuaja me

të.

Metoda të tjera për transferimin e kontakteve

Ka disa mënyra të tjera për të transferuar kontaktet nga pajisja juaj e vjetër në pajisjen

tuaj të re. Për shembull, mund të kopjoni kontakte në një kartë kujtese, të përdorni
teknologjinë Bluetooth

®

ose t'i ruani kontaktet në një kartë SIM. Për më shumë

informacione të veçanta rreth transferimit të kontakteve nga pajisja juaj e vjetër,

referojuni udhëzuesit përkatës të përdorimit.

Për të importuar kontaktet nga një kartë kujtese

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi Importo kontaktet > Karta SD.

3

Përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Përzgjidhni skedarin që dëshironi të importoni.

45

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të importuar kontakte duke përdorur teknologjinë Bluetooth

®

1

Sigurohuni që e keni aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe që pajisja juaj është

cilësuar si e dukshme.

2

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarriteni poshtë

shiritin e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftimin për të pranuar transferimin e

skedarit.

3

Trokitni lehtë mbi Prano për të nisur transferimin e skedarit.

4

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes. Kur transferimi të përfundojë, trokitni lehtë

mbi njoftimin.

5

Trokitni lehtë mbi skedarin e marrë dhe përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet

tuaja.

Për të importuar kontaktet nga një kartë SIM

Nëse transferoni kontakte duke përdorur një kartë SIM, mund të humbni informacione ose të

merrni shumë zëra kontaktesh.

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Importo kontaktet> Karta SIM.

3

Përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Për të importuar një kontakt individual, gjeni dhe trokitni lehtë mbi kontaktin. Për

t'i importuar të gjitha kontaktet, trokitni lehtë mbi Importo të gjitha.