Sony Xperia SP - Shtimi dhe modifikimi i kontakteve

background image

Shtimi dhe modifikimi i kontakteve

Për të shtuar një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi .

3

Nëse i keni sinkronizuar kontaktet tuaja me një ose më shumë llogari dhe po

shtoni një kontakt për herë të parë, duhet të përzgjidhni llogarinë tek e cila

dëshironi ta shtoni këtë kontakt. Ndryshe, trokitni lehtë mbi Kontakti telefonik,

nëse dëshironi vetëm ta përdorni dhe ta ruani këtë kontakt në pajisjen tuaj.

4

Futni ose përzgjidhni informacionin e dëshiruar për kontaktin.

5

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

Pasi të përzgjidhni një llogari sinkronizimi në hapin 3, ajo llogari do të afishohet si llogaria e

paracaktuar, e ofruar kur të shtoni herën tjetër një kontakt, por mund ta ndryshoni llogarinë

duke e redaktuar kontaktin pasi të jetë ruajtur.

Nëse shtoni një shenjë plusi dhe prefiksin e shtetit përpara numrit të telefonit të një kontakti,

nuk është nevoja ta modifikoni përsëri atë numër kur bëni telefonata nga shtetet e tjera.

Për të modifikuar një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të modifikoni dhe pastaj trokitni lehtë

mbi .

3

Modifikoni informacionin e dëshiruar.

4

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

Disa shërbime të sinkronizimit nuk do t'ju lejojnë të modifikoni detajet e kontaktit.

Për të shoqëruar një figurë me një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, takoni , pastaj takoni .

2

Takoni kontaktin që dëshironi të modifikoni, pastaj takoni .

3

Trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni metodën e dëshiruar për shtimin e

fotografisë së kontaktit.

4

Kur e keni shtuar fotografinë, takoni U krye.

Gjithashtu mund të shtoni një fotografi në një kontakt drejtpërdrejtë nga aplikacioni Albumi.

Për të personalizuar tonin e ziles për një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të modifikoni dhe pastaj trokitni lehtë

mbi .

3

Trokitni lehtë mbi > Cilëso tonin e ziles.

4

Përzgjidhni një opsion dhe pastaj trokitni lehtë mbi U krye.

5

Trokitni lehtë mbi U krye.

Për të fshirë kontaktet

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Prekni dhe mbani kontaktin që dëshironi të fshini.

3

Për të fshirë të gjitha kontaktet, trokitni lehtë mbi shigjetën poshtë për të hapur

menynë me lëshim poshtë dhe pastaj përzgjidhni Shëno të gjitha.

4

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi Fshij.

47

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të modifikuar informacionin e kontaktit në lidhje me veten tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, takoni , pastaj takoni .

2

Takoni Unë, pastaj takoni .

3

Futni informacionin e ri ose bëni ndryshimet që dëshironi.

4

Mbasi të keni përfunduar, takoni U krye.

Për të krijuar një kontakt të ri nga një mesazh me tekst

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Trokitni lehtë mbi > Ruaj.

3

Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi Krijo një kontakt të ri.

4

Modifikoni informacionin e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi U krye.