Sony Xperia SP - Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet

background image

Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet

Nëse sinkronizoni kontaktet tuaj me një llogari të re ose kaloni informacionin e

kontaktit në mënyra të tjera, mund të përfundoni me futje të dyzuara në aplikacionin

Kontaktet. Nëse ndodh kjo, mund të bashkoni dyzime të tillë për të krijuar një futje të

vetme. Dhe nëse bashkoni futjet gabimisht, mund t'i ndani ato përsëri më vonë.

Për të lidhur kontaktet

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të lidhni me një kontakt tjetër.

3

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi Lidh kontaktin.

4

Trokitni lehtë mbi kontaktin, informacionin e të cilit dëshironi të bashkoni me

kontaktin e parë, dhe pastaj trokitni lehtë mbi OK për të konfirmuar. Informacioni

nga kontakti i parë bashkohet me kontaktin e dytë dhe kontaktet e lidhura

shfaqen si një kontakt i vetëm në listën e kontakteve.

Për të ndarë kontaktet e lidhura

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin e lidhur që dëshironi të modifikoni dhe pastaj trokitni

lehtë mbi .

3

Takoni Shkëput kontaktin > Shkëput.