Sony Xperia SP - Dërgimi i informacionit të kontaktit

background image

Dërgimi i informacionit të kontaktit

Për të dërguar kartëvizitën tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, takoni , pastaj takoni .

2

Takoni Unë.

3

Shtypni , pastaj takoni Dërgo kontaktin > OK.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar një kontakt

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi kontaktin, hollësitë e të cilit dëshironi të dërgoni.

3

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Dërgo kontaktin > OK.

4

Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

48

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të dërguar disa kontakte menjëherë

1

Nga Ekrani fillestar, takoni , pastaj takoni .

2

Shtypni , pastaj takoni Shenjo disa.

3

Shënoni kontaktet që dëshironi të dërgoni ose përzgjidhni të gjithë nëse

dëshironi të dërgoni të gjithë kontaktet.

4

Takoni , pastaj përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe

ndiqni udhëzimet në ekran.