Sony Xperia SP - Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

background image

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet

Mund të përdorni një kartë të kujtesës ose një kartë SIM për të bërë bëj kopje rezervë

të kontakteve.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në kartën e kujtesës

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Eksporto kontaktet > Karta SD.

3

Trokitni lehtë mbi OK.

Për të eksportuar kontaktet në një kartë SIM

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj takoni .

2

Shtypni , pastaj takoni Eksporto kontaktet > Karta SIM.

3

Shënoni kontaktet që dëshironi të kaloni ose takoni Shëno të gjitha nëse

dëshironi të kaloni të gjithë kontaktet tuaj.

4

Takoni Eksporto.

5

Përzgjidhni Shto kontaktet nëse dëshironi të shtoni kontaktet në kontaktet

ekzistues në kartën tuaj SIM ose përzgjidhni Zëvend. të gjitha kontaktet nëse

dëshironi të zëvendësoni kontaktet në kartën tuaj SIM.

Kur eksportoni kontaktet në një kartë SIM, jo i gjithë informacioni mund të eksportohet. Kjo

ndodh për shkak të kufizimeve të kujtesës në karta SIM.

49

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.