Sony Xperia SP - Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja

background image

Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja

Ndizni gjeoetiketimin për të shtuar te fotot vendndodhjen e përafërt gjeografike (një

gjeoetiketë) kur i nxirrni. Vendndodhja gjeografike përcaktohet duke përdorur rrjetet pa

tel (celulare ose Wi-Fi®) ose teknologjinë GPS.
Kur në ekranin e kamerës afishohet , gjeoetiketimi është ndezur por pozicioni

gjeografik nuk është gjetur. Kur afishohet , gjeoetiketimi është ndezur dhe

vendndodhja gjeografike është e disponueshme, kështu që fotoja mund të

gjeoetiketohet. Kur nuk afishohet asnjë nga këto dy simbole, gjeoetiketimi është

hequr.

Për të aktivizuar gjeoetiketimin

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Shërbimet e vendndodhjes.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë Qasja te vendndodhja ime në të djathtë.

4

Aktivizoni kamerën.

5

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

6

Zvarriteni rrëshqitësin pranë Gjeoetiketimi në të djathtë.

7

Trokitni lehtë mbi OK.