Sony Xperia SP - Dallim fytyrash

background image

Dallim fytyrash

Mund të përdorni dallimin e fytyrave për të sjellë një fytyrë jashtë qendrës në fokus.

Kamera automatikisht dallon deri në pesë fytyra, të treguara nga kuadrot e bardha.

Një kuadër i verdhë tregon se cila fytyrë është zgjedhur për fokusin. Foksi është

vendosur për fytyrën më afër kamerës. Gjithashtu mund të takoni një nga kuadrot për

të zgjedhur se cila fytyrë duhet të jetë në fokus.

Për të aktivizuar dallimin e fytyrave

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni .

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

4

Trokitni lehtë mbi Mënyra e fokusimit > Dallimi i fytyrave.

Për të nxjerrë një foto duke përdorur dallimin e fytyrave

1

Kur kamera të jetë e hapur dhe Dallimi i fytyrave i aktivizuar, drejtojeni kamerën

nga objekti juaj. Mund të dallohen deri në pesë fytyra dhe secila fytyrë e dalluar

vendoset në kuadër.

2

Shtypni tastin e kamerës përgjysmë. Një kuadër i verdhë tregon se cila fytyrë

është në fokus.

3

Për të nxjerrë foton, shtypni plotësisht tastin e kamerës.