Sony Xperia SP - Cilësimet e përgjithshme të kamerës

background image

Cilësimet e përgjithshme të kamerës

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të regjimit të fotografimit

Automatike superiore

Optimizoni cilësimet tuaja për t'iu përshtatur secilës skenë.

Me dorë

Rregulloni me dorë cilësimet e kamerës.

Efekti i figurës

Zbatoni efektet te fotot.

Lëvizja panoramike

Përdoreni këtë cilësim për të nxjerrë foto panoramike me kënd të gjerë. Thjesht shtypni tastin e

kamerës dhe lëvizeni kamerën pa u dridhur nga njëra anë në tjetrën.

Hapja e shpejtë

Përdorni cilësimet e Hapjes së shpejtë për të hapur kamerën kur ekrani është i kyçur.

Vetëm hape

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën kur ekrani është i kyçur, duke shtypur për pak

çaste tastin e kamerës.

Hape dhe fotografo

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën dhe të nxirrni automatikisht një foto kur ekrani

është i kyçur, duke shtypur për pak çaste tastin e kamerës.

Hape dhe regjistro videon

70

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Kur ky cilësim është i aktivizuar, mund të hapni kamerën dhe të filloni të regjistroni një video kur ekrani

është i kyçur, duke shtypur për pak çaste tastin e kamerës.

Joaktiv

Gjeoetiketimi

Etiketoni fotot me hollësitë se ku i nxorrët ato.

Marrja me prekje

Identifikoni një zonë të caktuar të fokusit duke prekur me gisht ekranin e kamerës.

Fotoja nxirret sapo të hiqni gishtin. Ky cilësim vlen vetëm kur regjimi i fokusit është

cilësuar në fokusin me prekje.

Tingulli shkrepës

Zgjidhni të ndizni ose të fiknin tingullin shkrepës kur rregjistroni një video.

Ruajtja e të dhënave

Mund të zgjidhni të ruani të dhënat tuaja ose në një kartë SD të heqshme ose në

hapësirën ruajtëse të brendshme.

Hapësira ruajtëse e brendshme

Fotot ose videot ruhen në kujtesën e pajisjes.

Karta SD

Fotot ose videot ruhen në kartën SD.

Balanca e të bardhës

Ky funksion rregullon balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit. Ikona e cilësimit

të balancës së të bardhës disponohet në ekranin e kamerës.

Automatike

Rregullon automatikisht balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

Inkandeshente

Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e një ndriçimi të butë si p.sh. nën llambat e dritave.

Fluoreshente

Rregullon balancën e ngjyrave për ndriçimin fluoreshent.

Dritë dite

Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e mjediseve të jashtme me diell.

Me re

Rregullon balancën e ngjyrave për një qiell me re.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e marrjes Me dorë.