Sony Xperia SP - Kufizime të shërbimeve dhe tipareve

background image

Kufizime të shërbimeve dhe tipareve

Disa nga shërbimet ose tiparet e përshkruara në këtë Udhëzues përdorimi, nuk

mbështeten në të gjitha shtetet/rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e

shërbimeve në të gjitha zonat. Pa kufizim, kjo vlen për numrin ndërkombëtar të GSM-

së për urgjencën, 112. Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj ose me ofruesin e

shërbimit, për të përcaktuar disponueshmërinë e çdo shërbimi ose tipari të veçantë

dhe nëse zbatohen tarifa shtesë për qasjen ose përdorimin.
Përdorimi i disa tipareve dhe aplikacioneve të përshkruara në këtë udhëzues mund të

kërkojë qasjen në internet. Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave, kur

lidheni me internetin nga pajisja. Për më tepër informacion, kontaktoni me operatorin e

rrjetit tuaj pa tel.