Sony Xperia SP - Rreth këtij udhëzues përdorimi

background image

Rreth këtij udhëzues përdorimi

Ky është Xperia™ SP udhëzues përdorimi për variantin e softuerit Android™ 4.3

(Jelly Bean)

. Nëse nuk jeni të sigurtë se cilin variant të softuerit është duke përdorur

pajisja juaj, mund t'a kontrolloni atë nëpërmjet menysë së cilësimeve. Për më shumë

informacion mbi përditësimet e softuerit, shihni

Përditësimi i pajisjes tuaj

.

Për të kontrolluar variantin e tanishëm të softuerit në pajisjen tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni Cilësimet > Rreth telefonit > Versioni i Android-it.