Sony Xperia SP - Pamja e përgjithshme e pajisjes

background image

Pamja e përgjithshme e pajisjes

7

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Objektivi i kamerës së përparme

2

Ndijori i dritës

3

Ndijori i afërsisë

4

Mikrofolësi

5

Tasti i volumit/zoom-it

6

Tasti i energjisë

7

Tasti i kamerës

8

Mikrofoni kryesor

9

Porta për ngarkuesin/kabllon USB

10 Foleja e kufjes me mikrofon

11 Objektivi i kamerës

12 Drita e kamerës

13 Mikrofoni i dytë

14 Brezi i tejdukshëm ndriçues

15 Altoparlanti