Sony Xperia SP - Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

background image

Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj

Para se të nisni përdorimin e aplikacionit Filmat, është më mirë të transferoni filmat,

programet televizive dhe përmbajtjen tjetër të videove në pajisjen tuaj nga pajisje të

tjera, si p.sh. një kompjuter. Ka disa mënyra për të transferuar përmbajtjen tuaj:

Lidheni pajisjen me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB dhe zvarrisni e lëshoni

drejtpërdrejt skedarët e videove duke përdorur aplikacionin e menaxhuesit të

skedarëve në kompjuter. Shihni

Lidhja e pajisjes tuaj me një kompjuter

në faqen 98.

Nëse keni një kompjuter, përdorni aplikacionin Media Go™ nga Sony™ për të

organizuar përmbajtjen dhe për të transferuar skedarët e videove në pajisjen tuaj

nëpërmjet kompjuterit. Mësoni më shumë dhe shkarkoni aplikacionin Media Go™.

Nëse kompjuteri është Apple® Mac®, mund të përdorni Sony™ Bridge for Mac për të

transferuar skedarët e videove nga iTunes në pajisjen tuaj.

Mësoni më shumë dhe shkarkoni Sony™ Bridge for Mac

.

84

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.