Sony Xperia SP - Shikimi i videove në aplikacionin Filmat

background image

Shikimi i videove në aplikacionin Filmat

Përdorni aplikacionin Filmat për të riprodhuar filmat dhe përmbajtjen tjetër të videove

që keni ruajtur ose shkarkuar në pajisjen tuaj. Aplikacioni Filmat gjithashtu ju ndihmon

të merrni ilustrimin grafik, përmbledhjet e skenarëve, informacionin e zhanrit dhe

hollësitë e regjisorit për çdo film. Gjithashtu mund të riprodhoni filmat tuaj në pajisje të

tjera që janë të lidhura në të njëjtin rrjet.

Videot e bëra me kamerën e pajisjes tuaj shfaqen në aplikacionin Albumi, jo në aplikacionin

Filmat.

Disa skedarë videosh mund të mos jenë të riprodhueshëm në aplikacionin Filmat.

Pamja e përgjithshme e Filmave

1

Hapni aplikacionin Video Unlimited

2

Shihni opsionet e menysë

3

Trokitni lehtë për të riprodhuar videon tuaj më të shikuar së fundi

4

Shfletoni të gjitha videot e shkarkuara ose të ruajtura në pajisjen tuaj

5

Trokitni lehtë për të riprodhuar skedarët e videove të shkarkuara ose të ruajtura

6

Trokitni lehtë për të parë të gjitha videot në Video Unlimited

7

Trokitni lehtë për të parë hollësitë e një videoje në Video Unlimited

Sony Entertainment Network me Video Unlimited dhe Music Unlimited nuk janë të

disponueshëm në çdo treg. Kërkohet abonim i veçantë. Zbatohen kushte të përgjithshme

shtesë.

Për të riprodhuar një video te Filmat

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat

.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë videon që dëshironi të riprodhoni. Nëse videoja nuk

shfaqet në ekran, trokitni lehtë mbi Të gjithë në skedën Koleksioni im dhe më

pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi videon që dëshironi të riprodhoni.

3

Për të shfaqur ose fshehur kontrollet, trokitni lehtë mbi ekran.

4

Për të ndërprerë riprodhimin, trokitni lehtë mbi . Për të vazhduar riprodhimin,

trokitni lehtë mbi .

5

Për t'u kthyer pas, tërhiqni shënuesin e shiritit të përparimit majtas. Për të kaluar

përpara, tërhiqni shënuesin e shiritit të përparimit djathtas.

83

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riprodhuar një video në një pajisje të jashtme

1

Kur një video është duke u riprodhuar, trokitni lehtë mbi ekranin për të shfaqur

kontrollet.

2

Trokitni lehtë mbi > Throw.

3

Përzgjidhni një pajisje të jashtme në të cilën do të riprodhoni videon. Nëse nuk

ka pajisje të jashtme të disponueshme, ndiqni udhëzimet në ekran për të shtuar

një të tillë.

Për të ndryshuar cilësimet te Filmat

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Filmat

.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj ndryshoni cilësimet sipas dëshirës.

Për të ndryshuar cilësimet e tingullit ndërsa riprodhohet një video

1

Ndërsa riprodhohet një video, takoni ekranin për të afishuar kontrollet.

2

Takoni , pastaj takoni Cilësimet e zërit.

3

Shënoni kutitë e shënimit për cilësimet e tingullit që dëshironi të aktivizoni.

4

Kur të mbaroni, takoni OK.

Për të ndarë një video

1

Kur një video është duke u riprodhuar, takoni , pastaj takoni Bashkëndaj.

2

Në menynë që hapet, takoni aplikacionin që dëshironi të përdorni për të ndarë

videon e përzgjedhur, pastaj ndiqni hapat përkatës për t'a dërguar atë.