Sony Xperia SP - Shikimi i fotove tuaja në një hartë

background image

Shikimi i fotove tuaja në një hartë

Shtimi i informacionit të vendndodhjes te fotot quhet gjeoetiketim. Mund të shihni dhe

të etiketoni fotot tuaja në një hartë dhe t'u tregoni shokëve dhe familjes se ku ishit kur

80

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

nxorrët një foto të veçantë. Shihni

Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja

faqen 70 për më shumë informacion.

Nëse keni aktivizuar dallimin e vendndodhjes dhe keni aktivizuar gjeoetiketimin në kamerë,

mund të etiketoni drejtpërdrejt fotot tuaja për t'i parë në hartë në një moment tjetër.

1

Kërkoni një vendndodhje në hartë.

2

Shihni opsionet e menysë.

3

Një grup fotosh dhe/ose videosh të gjeoetiketuara me të njëjtën vendndodhje.

4

Trokitni lehtë dy herë për të zmadhuar. Afroni gishtat për të zvogëluar. Zvarrisni për të parë pjesë të

ndryshme të hartës.

5

Miniaturat e grupit të përzgjedhur të fotove dhe/ose videove. Trokitni lehtë mbi një objekt për ta parë

në ekranin e plotë.

Nëse disa foto janë nxjerrë në të njëjtën vendndodhje, vetëm njëra prej tyre shfaqet në hartë.

Numri i përgjithshëm i fotove shfaqet në cepin e sipërm djathtas, për shembull, . Për të parë

të gjitha fotot në grup, trokitni lehtë mbi foton e kopertinës dhe më pas trokitni lehtë mbi

njërën prej miniaturave në fund të ekranit.

Për të shtuar një gjeoetiketë në një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi Trokitni për cil. vendnd. për të hapur

ekranin e hartës.

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi vendndodhjen e dëshiruar për të vendosur foton në

hartë.

3

Për të rregulluar vendndodhjen e fotos, trokitni lehtë mbi vendndodhjen në hartë

në të cilën dëshironi të zhvendosni foton.

4

Kur të keni përfunduar, trokitni lehtë mbi OK për të ruajtur gjeoetiketimin dhe

kthehuni te shikuesi i fotove.

Për t'i parë fotot e gjeoetiketuara në hartë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Albumi > Albumet e mia > Hartat.

3

Trokitni lehtë mbi një foto për ta parë në ekranin e plotë.

Për t'i parë fotot e gjeoetiketuara në glob

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Albumi > Albumet e mia > Bota.

3

Trokitni lehtë mbi një foto për ta parë në ekranin e plotë.

81

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të ndryshuar gjeoetiketën e një fotoje

1

Kur shihni një foto në hartën e Albumit, prekeni dhe mbajeni foton derisa

korniza e saj të shndërrohet në blu dhe pastaj trokitni lehtë mbi vendndodhjen e

dëshiruar në hartë.

2

Trokitni lehtë mbi OK.

Për të ndryshuar pamjen e hartës

Kur shihni hartën tek aplikacioni Albumi, trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni

Pamja klasike

ose Pamja satelitore.

82

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.