Sony Xperia SP - Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove

background image

Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove

Mund të modifikoni dhe të zbatoni efektet te fotot origjinale që keni nxjerrë me

kamerën tuaj. Për shembull, mund të ndryshoni efektet e dritës. Pasi të ruani foton e

modifikuar, versioni origjinal i pandryshuar i fotos mbetet në pajisjen tuaj.

Për të modifikuar një foto

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

78

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të prerë anët e një fotoje

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni Përpunuesi i fotove > Vetëm një herë.

3

Trokitni lehtë mbi > Prit.

4

Trokitni lehtë mbi për të përzgjedhur një opsion.

5

Për të rregulluar kornizën e prerjes së anëve, prekni dhe mbani skajin e

kornizës së prerjes së anëve. Kur të zhduken katrorët te skajet, zvarriteni në

brendësi ose për nga jashtë për të ndryshuar madhësinë e kornizës.

6

Për të ndryshuar njëkohësisht madhësinë e të gjitha anëve të kornizës së

prerjes, prekni dhe mbani njërin prej katër cepave që të zhduken katrorët te

skajet dhe pastaj zvarriteni cepin siç duhet.

7

Për ta zhvendosur kornizën e prerjes së anëve në një zonë tjetër të fotos,

prekni dhe mbani në brendësi të kornizës dhe pastaj zvarriteni për në pozicionin

e dëshiruar.

8

Trokitni lehtë mbi Përdorni prerjen.

9

Për të ruajtur një kopje të fotos pasi t'i keni prerë anët, trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për të aplikuar efekte speciale në një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni Përpunuesi i fotove > Vetëm një herë.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për të përmirësuar një foto duke përdorur cilësimet e përparuara

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni Përpunuesi i fotove > Vetëm një herë.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për të rregulluar cilësimet e dritës për një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritat e

veglave, më pas trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni Përpunuesi i fotove > Vetëm një herë.

3

Trokitni lehtë mbi dhe më pas përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për të cilësuar nivelin e ngopjes së ngjyrave në një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e

veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Nëse ju kërkohet, përzgjidhni Përpunuesi i fotove > Vetëm një herë.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj përzgjidhni një opsion.

4

Për të ruajtur një kopje të fotos së modifikuar, trokitni lehtë mbi Ruaj.