Sony Xperia SP - Albumet e fotove

background image

Albumet e fotove

Skeda Albumet e mia tek aplikacioni Albumi mbledh së bashku të gjitha albumet tuaja

të fotove, duke përfshirë albumet e fotove dhe të videove të bëra me kamerë, si dhe

përmbajtjen që bashkëndani në linjë nëpërmjet shërbimeve, si PlayMemories, Picasa

dhe Facebook. Pasi të lidheni në këto shërbime, mund të menaxhoni përmbajtjen, të

komentoni fotot dhe videot dhe të shihni komentet nga shokët. Nga aplikacioni Albumi,

mund të shtoni gjeoetiketa te fotot, të kryeni detyra bazë të modifikimit dhe të përdorni

metoda si teknologjinë pa tel Bluetooth®, postën elektronike dhe mesazhimin për të

bashkëndarë përmbajtjen.

79

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

1

Shihni fotot dhe videot me shërbimin në linjë PlayMemories

2

Shihni fotot dhe videot në Facebook™

3

Shihni fotot dhe videot në Picasa™

4

Shihni fotot me shërbimin në linjë Flickr™

5

Shihni të gjitha fotot dhe videot e bëra me kamerën e pajisjes tuaj

6

Shihni të gjitha fotot dhe videot e ruajtura në hapësirën ruajtëse të brendshme të pajisjes tuaj

7

Shihni fotot në regjimin e globit

8

Shihni fotot në një hartë

9

Shihni të gjitha fotot dhe videot e ruajtura në kartën e lëvizshme të kujtesës

10 Shihni të gjitha fotot me fytyra

Shërbimi në linjë PlayMemories nuk është i disponueshëm në të gjitha vendet apo rajonet.

Për të parë fotot nga shërbimet në linjë tek Albumi

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Albumi > Albumet e mia.

3

Trokitni lehtë mbi shërbimin e dëshiruar në linjë.

4

Trokitni lehtë mbi Lidhu. Shfaqen të gjitha albumet e disponueshme në linjë që

keni ngarkuar në shërbim.

5

Trokitni lehtë mbi cilindo album për të parë përmbajtjen e tij, pastaj trokitni lehtë

mbi një foto në album.

6

Goditni lehtë majtas për të parë foton ose videon pasardhëse. Goditni lehtë

djathtas, për të parë foton ose videon e mëparshme.

Për të parë dhe për të shtuar komente në përmbajtjen e albumit në linjë

1

Kur shihni një foto nga një album në linjë, trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur

shiritat e veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi për të parë komentet.

2

Futni komentet tuaja në fushën e futjes dhe pastaj trokitni lehtë mbi Postoni.

Për të "Pëlqyer" një foto ose video në Facebook™

Ndërsa shihni një foto ose video nga një prej albumeve tuaja të Facebook™,

takoni ekranin për të shfaqur shiritin e veglave, pastaj takoni për të trguar se

e "Pëlqeni" objektin në Facebook™.