Sony Xperia SP - Zaklepanje in odklepanje zaslona

background image

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Ko je naprava vklopljena in jo pustite mirovati določen čas, zaslon potemni, da varčuje

z baterijo, in se samodejno zaklene. Zaklepanje zaslona preprečuje neželena dejanja

na zaslonu na dotik, ko naprave ne uporabljate.

Vklop zaslona

Na kratko pritisnite tipko za vklop .

Odklepanje zaslona

S prstom podrsajte navzgor ali navzdol po ekranu.

Zaslon lahko odklenete na več načinov. Če želite več informacij, preberite

Nastavitev

zaklepanja zaslona

na strani 115.

Zaklepanje zaslona

Ko je zaslon aktiven, rahlo pritisnite tipko za vklop .