Sony Xperia SP - Vklop in izklop naprave

background image

Vklop in izklop naprave

Vklop naprave

Pred prvim vklopom naprave polnite baterijo najmanj 30 minut.

1

Pritisnite tipko za vklop in jo pridržite, dokler se naprava ne zatrese.

2

Če zaslon potemni, na kratko pritisnite tipko za vklop za aktiviranje zaslona.

3

Po potrebi vpišite kodo PIN svoje kartice SIM in nato tapnite .

4

Če je zaslon zaklenjen, s prstom podrsajte po njem navzgor ali navzdol, da ga

odklenete.

5

Počakajte nekaj časa, da se naprava zažene.

PIN vaše kartice SIM prvotno določi vaš operater, vendar ga lahko pozneje spremenite v

meniju Nastavitve. Če želite popraviti napako pri vnosu kode PIN kartice SIM, tapnite

.

Izklop naprave

1

Pritisnite tipko za vklop in jo pridržite, dokler se ne odpre meni z možnostmi.

2

V meniju možnosti tapnite Izklop.

3

Tapnite V redu.

Naprava se bo morda zaustavila šele čez nekaj časa.

Prisilen izklop naprave

10

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Odstranite zadnji pokrovček.

2

S konico svinčnika ali podobnim predmetom pritisnite gumb IZKLOPI in ga

pridržite. Naprava se samodejno izklopi.

Ne uporabite preostrega predmeta, saj lahko poškodujete gumb IZKLOPI.