Sony Xperia SP - Sestavljanje

background image

Sestavljanje

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka

Položite palec nad odprtino med hrbtnim pokrovčkom in stranjo naprave ter z

nohtom previdno dvignite pokrovček.

8

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vstavljanje kartice micro SIM in pomnilniške kartice

Izklopite napravo in odstranite hrbtni pokrovček ter vstavite pomnilniško kartico

in kartico micro SIM v ustrezni reži.

Nakupu naprave morda ni priložena pomnilniška kartica (odvisno od tržišča).

Za to napravo potrebujete kartico micro SIM. Če v režo kartice micro SIM vstavite nezdružljivo

kartico SIM, lahko poškodujete kartico ali celo napravo. Družba Sony ne jamči in tudi ni

odgovorna za škodo, ki je nastala zaradi uporabe nezdružljive ali spremenjene kartice SIM.

Pritrjevanje hrbtnega pokrovčka

1

Hrbtni pokrovček postavite na zadnjo stran naprave in pritisnite navzdol zgornje

kote pokrovčka, da se zaskočijo.

2

Robove pokrovčka pritisnite navzdol (začnite pri vrhu naprave). Ko se jezički na

notranji strani pokrovčka zaskočijo, boste zaslišali kliketajoč zvok.

Osvetlitev prozornega traku

Ko uporabite določene programe, ko prejmete dohodni klic ali ko se vklopi alarm, se

osvetli prozoren trak na telefonu. Po nekaj sekundah trak potemni. S tem se varčuje

energija baterije.
Barva osvetljenega traku je različna in je odvisna od teme, ki jo uporabljate. Ko si

ogledujete fotografije v galeriji, se barva spremeni glede na fotografijo, ki jo gledate.

Ko s predvajalnikom glasbe predvajate glasbo, se barva spremeni vedno, ko je

prikazana nova naslovnica albuma. Te različne svetlobne učinke lahko prilagodite.

Nastavitev svetlobnih učinkov v napravi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Zaslon > Svetlobni učinki.

3

Izberite učinke, ki jih želite uporabiti.

9

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.