Sony Xperia SP - Zaklenjeni zaslon

background image

Zaklenjeni zaslon

Zaklenjeni zaslon je zaslon, ki je prikazan, ko je naprava zaklenjena, zaslon pa je

aktiven. Na zaklenjenem zaslonu imate lahko do pet podoken, v katere lahko dodate

gradnike. Do teh gradnikov lahko nato neposredno dostopate z zaklenjenega zaslona.

Dodate lahko na primer gradnika »Koledar« in »E-pošta« ter tako omogočite hitrejši

dostop do teh programov.

Gradnik »Ura« je privzeto prikazan na sredini podokna zaklenjenega zaslona.

Dodajanje gradnika na zaklenjeni zaslon

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

2

Z območja zgoraj levo podrsajte proti sredini zaslona, dokler se ne prikaže

ikona ; tapnite jo.

3

Po potrebi vnesite kodo PIN, vzorec ali geslo, da odklenete zaslon.

4

Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

5

Če želite, sledite navodilom na zaslonu za dodajanje gradnika.

Odstranjevanje gradnika z zaklenjenega zaslona

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

2

Tapnite in pridržite gradnik, ki ga želite odstraniti, ter ga nato povlecite v .

Premikanje gradnika na zaklenjenem zaslonu

1

Če želite aktivirati zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

2

Dotaknite se gradnika, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, nato ga povlecite

na novo mesto.