Sony Xperia SP - Zajem zaslona

background image

Zajem zaslona

Zajamete lahko slike katerega koli zaslona na vaši napravi. Zajemi zaslona se

samodejno shranijo v Album.

Zajem zaslona

1

Pritisnite in pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti navzdol hkrati s tipko za

napajanje, dokler ne zaslišite klika.

2

Če želite prikazati zajem zaslona, povlecite vrstico stanja povsem navzdol.