Sony Xperia SP - Začetni zaslon

background image

Začetni zaslon

Začetni zaslon predstavlja izhodišče vaše naprave. Prilagodite ga lahko s programi,

gradniki, bližnjicami, mapami, temami in sliko za ozadje. Dodate lahko tudi več

podoken.
Začetni zaslon je širši od zaslona vaše naprave, zato podrsajte v levo oz. desno in si

oglejte vsebino v vseh podoknih začetnega zaslona.

prikazuje, na katerem delu začetnega zaslona ste. Poljubno podokno lahko nastavite

za glavno podokno začetnega zaslona; podokna lahko tudi dodate ali jih izbrišete.

18

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Pomik na začetni zaslon

Pritisnite .

Brskanje po začetnem zaslonu

Podrsajte desno ali levo.

Nastavitev podokna kot glavno podokno začetnega zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Podrsajte levo ali desno, da odprete podokno, ki ga želite nastaviti kot glavno

podokno začetnega zaslona, in nato tapnite .

Dodajanje podokna na začetni zaslon

1

Dotaknite se praznega območja vašem začetnem zaslonu Začetni zaslon in ga

pridržite, dokler naprava ne zavibrira.

2

Če želite brskati po podoknih, podrsajte levo ali desno, nato tapnite .

Brisanje podokna z začetnega zaslona

1

Na zaslonu Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne začne vibrirati.

2

Podrsajte levo ali desno, da poiščete podokno, ki ga želite izbrisati, in nato

tapnite .

Gradniki

Gradniki so majhni programi, ki jih lahko uporabljate neposredno na Začetni zaslon. Z

gradnikom “WALKMAN” lahko npr. neposredno predvajate glasbo.
Nekaterim gradnikom lahko spreminjate velikost; če želite prikazati več vsebine, jih

razširite, če pa želite, da ima Začetni zaslon več prostora, pa jih pomanjšajte.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

1

Dotaknite se in pridržite prazen prostor na Začetni zaslon, tako da naprava

zavibrira, nato pa tapnite Gradniki.

2

Poiščite in tapnite gradnik, ki ga želite dodati.

19

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje velikosti gradnika

1

Dotaknite se gradnika in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira,

in nato izpustite gradnik. Če je velikost gradnika mogoče spremeniti, na primer

gradnika Koledar, se prikaže označen okvir s točkami za spreminjanje velikosti.

2

Povlecite točke navznoter, če želite pomanjšati gradnik, ali navzven, če ga

želite povečati.

3

Za potrditev nove velikosti gradnika tapnite poljubno mesto na zaslonu Začetni

zaslon.

Prerazporejanje začetnega zaslona

Prilagodite videz začetnega zaslona in spremenite funkcije, do katerih lahko z njega

dostopate. Spremenite ozadje zaslona, premaknite elemente naokoli, ustvarite mape

in dodajte bližnjice do gradnikov.

Možnosti prilagajanja

Ko se dotaknete praznega območja na začetnem zaslonu in ga pridržite, se prikažejo

naslednje možnosti prilagajanja:

Dodajanje gradnikov na začetni zaslon.
Dodajanje programov in bližnjic.
Nastavljanje ozadja za začetni zaslon.
Nastavljanje teme ozadja.

Prikaz možnosti za prilagajanje na začetnem zaslonu

Dotaknite se praznega območja na zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite,

dokler naprava na zavibrira in se prikažejo možnosti za prilagajanje na dnu

zaslona.

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira in se ne prikaže meni za prilagajanje.

2

V meniju za prilagajanje tapnite Programi.

3

Na seznamu programov izberite poljuben program. Izbrani program bo dodan

na Začetni zaslon.

Lahko pa v 3. koraku tapnete Bližnjice in nato s seznama razpoložljivih programov izberete

poljuben program. Če na ta način dodajate bližnjice, nekateri programi omogočajo, da bližnjici

dodate posebno funkcionalnost.

Premikanje elementa na začetnem zaslonu

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira,

ter ga nato povlecite na novo mesto.

Brisanje elementa z začetnega zaslona

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira,

in ga povlecite v .

Ustvarjanje mape na začetnem zaslonu

Dotaknite se ikone ali bližnjice programa in jo pridržite, dokler se ne poveča in

naprava ne zavibrira, nato pa jo povlecite in spustite na drugo ikono ali bližnjico

programa.

Dodajanje elementov v mapo na začetnem zaslonu

Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava zavibrira,

in ga nato povlecite v mapo.

20

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Preimenovanje mape na začetnem zaslonu

1

Tapnite mapo, da jo odprete.

2

Tapnite naslovno vrstico mape, da prikažete polje Ime mape.

3

Vnesite novo ime mape in tapnite Dokončano.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

Začetni zaslon z ozadjem in različnimi temami prilagodite svojemu slogu.

Spreminjanje ozadja začetnega zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne zavibrira.

2

Tapnite Ozadja in izberite eno od možnosti.

Nastavitev teme za začetni zaslon

1

Na zaslonu Začetni zaslon se dotaknite praznega območja in ga pridržite,

dokler naprava ne začne vibrirati.

2

Tapnite Teme in nato izberite temo.

Ko spremenite temo, se ozadje spremeni tudi v nekaterih programih.