Sony Xperia SP - Vnašanje besedila z govorom

background image

Vnašanje besedila z govorom

Ko vnašate besedilo, lahko namesto tipkovnice uporabite funkcijo za vnos z govorom.

Preprosto izgovorite besede, ki jih želite vnesti. Vnos z govorom je eksperimentalna

tehnologija družbe Google™, na voljo pa je za številne jezike in regije.

Omogočanje glasovnega vnosa

1

Če besedilo vnašate z zaslonsko ali telefonsko tipkovnico, tapnite ali .

2

Tapnite in nato Nastavitve tipkovnice.

3

Potrdite potrditveno polje Googlova tipka za glasovni vnos.

4

Pritisnite in shranite nastavitve. Na zaslonski ali telefonski tipkovnici se

prikaže ikona mikrofona .

Vnašanje besedila z govorom

1

Odprite zaslonsko ali telefonsko tipkovnico.

2

Tapnite . Ko se odpre , začnite govoriti, da vnesete besedilo. Ko končate,

znova tapnite . Prikaže se predlagano besedilo.

3

Po potrebi besedilo uredite ročno.