Sony Xperia SP - Urejanje besedila

background image

Urejanje besedila

Besedilo lahko med vnašanjem izberete, izrežete, kopirate in ga prilepite v

pokončnem kot tudi ležečem načinu tako, da dvotapnete celotno besedilo. V

pokončnem načinu so orodja za urejanje na voljo prek vrstice s programi. V

pokrajinskem načinu pa ista orodja prikažete z gumbom za urejanje.

Vrstica s programi

1

Zapri vrstico s programi

2

Označi besedilo

3

Izreži besedilo

4

Kopiraj besedilo

28

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

5

Prilepi besedilo

se prikaže le, če imate v odložišču shranjeno besedilo.

Označevanje besedila

1

Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite besedilo. Besedo, ki jo tapnete,

označujejo zavihki na obeh straneh.

2

Če želite označiti več besedila, povlecite zavihke v levo oz. desno.

Urejanje besedila v pokončni usmerjenosti

1

Vnesite nekaj besedila in nato dvakrat tapnite vneseno besedilo, da prikažete

vrstico s programi.

2

Izberite besedilo, ki ga želite urediti, in nato v vrstici s programi naredite želene

spremembe.

Urejanje besedila v ležeči usmerjenosti

1

Vnesite nekaj besedila in dvakrat tapnite vneseno besedilo.

2

Izberite besedilo, ki ga želite urediti, tapnite Urejanje ... in izberite poljubno

možnost.