Sony Xperia SP - Telefonska tipkovnica

background image

Telefonska tipkovnica

Telefonska tipkovnica je podobna standardni telefonski tipkovnici z 12 tipkami.

Omogoča vnos besedila s predvidevanjem in možnosti vnosa z več tapi. Način vnosa

besedila s telefonsko tipkovnico lahko aktivirate v nastavitvah tipkovnice. Telefonska

tipkovnica je na voljo le v pokončni usmerjenosti.

1 Izbira možnosti vnosa besedila. Tapnete lahko vsak znak enkrat in uporabite predlagane besede, lahko

pa večkrat tapnete tipko, dokler ne izberete želenega znaka.

2 Brisanje znaka pred kazalcem.

3 Vnos preloma vrstice ali potrditev vnosa besedila.

4 Vnos presledka.

5 Prikaz simbolov in čustvenih simbolov.

6 Prikaz številk.

7 Spreminjanje velikih/malih črk ali vklop funkcije Caps Lock.

Prvo odpiranje telefonske tipkovnice

1

Tapnite polje za vnos besedila, nato pa tapnite .

2

Tapnite in nato Nastavitve tipkovnice.

3

Tapnite Prikaz tipkovnice > Postavitev tipkovnice.

4

Izberite telefonsko tipkovnico.

27

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vnašanje besedila s telefonsko tipkovnico

Če se na telefonski tipkovnici prikaže , vsako tipko tapnite le enkrat, tudi če

želena črka ni prva na tipki. Tapnite besedo, ki se prikaže, ali tapnite

, če si

želite ogledati več predlogov besed in besedo izbrati na seznamu.

Če se na telefonski tipkovnici prikaže , tapnite zaslonsko tipko znaka, ki ga

želite vnesti. Tapkajte ta gumb, dokler ni izbran želeni znak. Nato za naslednji

znak, ki ga želite vnesti, ponovite postopek, in tako dalje za vse znake.

Vnašanje številk s telefonsko tipkovnico

Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite . Prikaže se telefonska

tipkovnica s številkami.

Vnašanje simbolov in smeškov s telefonsko tipkovnico

1

Ko je prikazana telefonska tipkovnica, tapnite

. Prikaže se mreža s simboli in

smeški.

2

Če si želite ogledati več možnosti, se premaknite navzgor ali navzdol. Če želite

izbrati simbol ali smeška, ga tapnite.