Sony Xperia SP - Prilagajanje naprave

background image

Prilagajanje naprave

Prilagodite lahko več nastavitev naprave, tako da ustrezajo vašim potrebam.

Spremenite lahko npr. jezik, dodate osebni način zvonjenja ali spremenite svetlost

zaslona.

Spreminjanje glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za

predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

Kadar predvajate glasbo ali gledate videoposnetek, pritisnite tipko za povečanje

ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje zvočnih nastavitev

Prilagodite lahko več zvočnih nastavitev. Napravo lahko na primer preklopite v tihi

način, tako da ne zvoni, ko ste na sestanku.

Nastavitev naprave na način vibriranja

Pridržite tipko za glasnost, dokler se v vrstici stanja ne prikaže ikona .

Nastavitev naprave na tihi način

1

Pridržite tipko za glasnost, dokler naprava ne zavibrira in se v vrstici stanja ne

prikaže ikona .

2

Znova pritisnite tipko za glasnost. V vrstici stanja se prikaže ikona .

Nastavljanje naprave na način vibriranja in zvonjenja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Zvok.

3

Potrdite polje Vibriranje ob zvonjenju.

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

Ročno nastavljanje datuma

1

Na Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Datum in čas.

3

Počistite potrditveno polje Samodejna datum in ura, če je potrjeno.

4

Tapnite Nastavitev datuma.

5

Datum prilagodite tako, da se pomikate navzgor oziroma navzdol.

6

Tapnite Nastavi.

30

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ročno nastavljanje časa

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Datum in čas.

3

Odznačite potrditveno polje Samodejna datum in ura, če je označeno.

4

Tapnite Nastavitev časa.

5

Premaknite se gor ali dol, da prilagodite ure in minute.

6

Če je mogoče, se pomaknite navzgor in tako spremenite dop v pop ali obratno.

7

Tapnite Nastavi.

Nastavljanje časovnega pasu

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Datum in čas.

3

Počistite potrditveno polje Samodejno nast. čas. pas, če je potrjeno.

4

Tapnite Izbira časovnega pasu.

5

Izberite eno od možnosti.

Nastavitve načina zvonjenja

Nastavljanje načina zvonjenja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotog..

3

Izberite način zvonjenja.

4

Tapnite Dokončano.

Omogočanje zvokov ob dotiku

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Zvok.

3

Označite potrditveni polji Zvok številčnice in Zvoki dotikov.

Izbiranje zvoka za obvestila

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila.

3

Izberite zvok, ki bo predvajan, ko prejmete obvestila.

4

Tapnite Dokončano.

Nastavitve zaslona

Prilagajanje svetlosti zaslona

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.

3

Če je polje Prilagodi pogojem osvetlitve potrjeno, ga počistite.

4

Povlecite drsnik, da prilagodite svetlost.

Zmanjšanje ravni svetlosti poveča učinkovitost delovanja baterije.

Nastavitev zaslona na opozarjanje z vibriranjem ob dotiku

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite > Zvok.

2

Potrdite polje Vibrira na dotik. Zaslon sedaj zavibrira, ko tapnete tipko ali

določene programe.

Prilagajanje časa nedejavnosti, preden se zaslon izklopi

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Zaslon > Stanje pripravljenosti.

3

Izberite eno od možnosti.

Če želite hitro izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko za vklop .

Jezikovne nastavitve

Za svojo napravo lahko izberete privzeti jezik in ga pozneje znova spremenite.

31

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje jezika

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik.

3

Izberite eno od možnosti.

4

Tapnite V redu.

Če izberete napačen jezik in ne morete prebrati besedila v menijih, poiščite in tapnite . Nato

izberite besedilo ob možnosti

in v naslednjem meniju izberite prvi vnos. Nato lahko izberete

želen jezik.

Način za letenje

V načinu za letenje so omrežni in radijski sprejemniki ter oddajniki izklopljeni, da so

preprečene motnje na občutljivi opremi. Vendar lahko še vedno igrate igre, poslušate

glasbo, gledate videoposnetke in drugo vsebino, ki je shranjena na pomnilniški kartici

ali v notranjem pomnilniku. Če so alarmi aktivirani, vas lahko opozorijo tudi alarmi.

Z vklopom načina za letenje zmanjšate porabo baterije.

Vklop načina za letenje

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ....

3

Potrdite polje Način letenja.

Lahko pa pritisnete in pridržite tipko ta vklop in nato v meniju, ki se odpre, izberete

Način

letenja.

Način rokavic

V načinu rokavic lahko krmarite po zaslonu naprave tudi z rokavicami. Če ste v načinu

rokavic, se na območju zaslona, kjer je bil zaznan dotik, prikaže kazalec.

Omogočanje načina rokavic

1

Odprite Začetni zaslon, tapnite > Nastavitve > Zaslon in zagotovite, da je

potrjeno polje Način rokavic.

2

Zaklenite zaslon naprave.

3

Nadenite si rokavice.

4

S prstom zaklenite zaslon. Način rokavic je omogočen. Naprava bo v načinu

rokavic, dokler se zaslon znova ne zaklene.

Občutljivost je odvisna od velikosti stika med zaslonom in prstom, s katerim krmarite po

zaslonu. Če je območje stika premajhno, bo občutljivost slaba in načina rokavic morda ne bo

mogoče omogočiti.