Sony Xperia SP - Pomnilnik

background image

Pomnilnik

Vsebino v napravi lahko shranite v notranji pomnilnik naprave in na pomnilniško

kartico.

Ogled stanja pomnilnika

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Če si želite ogledati stanje pomnilnika, poiščite in tapnite Nastavitve >

Pomnilnik

.

Pomnilniška kartica

Naprava podpira pomnilniško kartico microSD™, ki jo lahko uporabljate za

shranjevanje vsebine. To vrsto kartice lahko uporabljate tudi kot prenosno pomnilniško

kartico z drugimi združljivimi napravami.

Pomnilniško kartico boste morda morali kupiti ločeno.

32

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Formatiranje pomnilniške kartice

Če želite npr. sprostiti pomnilnik, lahko formatirate pomnilniško kartico v napravi. S

tem izbrišete vse podatke na kartici.

Ko formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vso vsebino na njej. Preden formatirate

pomnilniško kartico, ustvarite varnostno kopijo vseh podatkov, ki jih želite shraniti. Če želite

varnostno kopirati vsebino, jo lahko kopirate v računalnik. Za več informacij glejte poglavje

Povezovanje naprave z računalnikom

na strani 96.

Formatiranje pomnilniške kartice

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Poiščite in tapnite Pomnilnik > Izbriši podatke s kartice SD.

3

Za potrditev tapnite Izbriši podatke s kartice SD > Izbriši vse

Čiščenje pomnilnika programa

Včasih boste morda morali počistiti pomnilnik določenega programa. To se lahko na

primer zgodi, če je pomnilnik programa v celoti zaseden ali če želite izbrisati rezultate

v poljubni igri. V nekaterih programih boste morda želeli izbrisati tudi dohodno e-pošto,

sporočila SMS in MMS.

Čiščenje pomnilnika programa

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Poiščite in tapnite Programi.

3

Tapnite program, za katerega želite počistiti pomnilnik.

4

Tapnite Počisti predpomnilnik.

Za nekatere programe ni mogoče počistiti pomnilnika.