Sony Xperia SP - Nastavitve mobilnega omrežja

background image

Nastavitve mobilnega omrežja

Naprava samodejno preklaplja med mobilnimi omrežji glede na to, katera mobilna

omrežja so na voljo na različnih območjih. Napravo lahko nastavite tudi ročno in

določite, do katerega točno določenega mobilnega omrežja dostopa, na primer

WCDMA ali GSM.

35

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Izbiranje omrežnega načina

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja.

3

Tapnite Način omrežja.

4

Izberite omrežni način.

Ročno izbiranje drugega omrežja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja > Omrežni

operaterji

.

3

Tapnite Način iskanja > Ročno.

4

Izberite omrežje.

Če ročno izberete omrežje, naprava ne bo iskala drugega, tudi če se premaknete zunaj dosega

ročno izbranega omrežja.

Aktiviranje samodejnega izbiranja omrežja

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Poiščite in tapnite Več ... > Mobilna omrežja > Omrežni operaterji.

3

Tapnite Način iskanja > Samodejno.

Podatkovno gostovanje

Nekateri mobilni operaterji omogočajo pošiljanje in prejemanje mobilnih podatkov, ko

niste v domačem omrežju (gostovanje v tujem omrežju). Priporočljivo je vnaprej

preveriti ustrezne tarife za prenos podatkov.

Aktiviranje podatkovnega gostovanja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Mobilna omrežja.

3

Potrdite polje Prenos podatkov med gost..

Podatkovnega gostovanja ne morete aktivirati, če so podatkovne povezave deaktivirane.

36

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.