Sony Xperia SP - Nadzor uporabe podatkov

background image

Nadzor uporabe podatkov

Spremljate lahko količino podatkov, ki so bili v določenem obdobju preneseni v

napravo ali iz nje prek mobilne podatkovne povezave ali povezave Wi-Fi®. Ogledate

34

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

si lahko na primer količino podatkov, ki jih uporabljajo posamezni programi. Za

podatke, prenesene prek mobilne podatkovne povezave, lahko nastavite tudi

opozorila in omejitve za uporabo podatkov, da preprečite dodatne stroške.

S prilagoditvijo nastavitev uporabe podatkov boste lažje nadzorovali uporabo podatkov,

vendar s tem ne morete preprečiti dodatnih stroškov.

Vklop ali izklop prenosa podatkov

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Tapnite Prenos podatkov.

3

Prenos podatkov vklopite oz. izklopite tako, da povlečete drsnik poleg možnosti

Mobilnih prenos podatkov

.

Če je prenos podatkov izklopljen, lahko naprava še vedno vzpostavi povezavo prek Wi-Fi® in

Bluetooth®.

Nastavitev opozorila o uporabi podatkov

1

Preverite, ali je prenos podatkov vklopljen.

2

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

3

Poiščite in tapnite Prenos podatkov.

4

Stopnjo opozorila nastavite tako, da povlečete opozorilno črto na želeno

vrednost. Ko se količina prenosa podatkov približa stopnji, ki ste jo nastavili,

boste prejeli opozorilo.

Nastavitev omejitve uporabe podatkov

1

Preverite, ali je prenos podatkov vklopljen.

2

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

3

Poiščite in tapnite Prenos podatkov.

4

Potrdite polje Nastavi omejitev mobilnih podat., če še ni potrjeno, in nato

tapnite V redu.

5

Če želite nastaviti omejitev porabe podatkov, povlecite ustrezno črto na želeno

vrednost.

Ko boste dosegli nastavljeno omejitev, se bo prenos podatkov v napravi samodejno izključil.

Nadzor uporabe podatkov posameznih programov

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Poiščite in tapnite Prenos podatkov.

3

Poiščite želeni program in ga tapnite.

4

Potrdite polje Omejitev podatkov v ozadju.

5

Za dostop do posebnih nastavitev za program (če so na voljo) tapnite Ogled

nastavitev programa

in spremenite, kar želite.

Če spremenite povezane nastavitve uporabe podatkov, to lahko vpliva na delovanje

posameznih programov.

Ogled podatkov, prenesenih prek povezave Wi-Fi®

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Prenos podatkov.

3

Tapnite in potrdite polje Prikaz upor. podat. Wi-Fi, če še ni potrjeno.

4

Tapnite zavihek Wi-Fi.