Sony Xperia SP - Dostop do programov in uporaba

background image

Dostop do programov in uporaba

Programe lahko odprete s pomočjo bližnjic na Začetni zaslon ali prek zaslona s

programi.

Zaslon »Programi«

Na zaslonu »Programi«, ki ga odprete na zaslonu Začetni zaslon, so prikazani

programi, ki so vnaprej nameščeni v vaši napravi, in programi, ki jih prenesete.
Zaslon »Programi« se razteza preko običajne širine zaslona, zato boste za ogled

celotne vsebine morali podrsati levo in desno.

Odpiranje zaslona s programi

Na Začetni zaslon tapnite .

Brskanje po zaslonu s programi

V zaslonu s programi podrsajte desno ali levo.

Odpiranje menija zaslona s programi

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona na desno.

21

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje bližnjice programa na začetni zaslon

1

Na zaslonu s program se dotaknite programa in ga pridržite, dokler naprava ne

zavibrira in povlecite ikono na vrh zaslona. Odpre se začetni mesni.

2

Povlecite ikono na želeno mesto začetnega zaslona, nato sprostite prst.

Odpiranje in zapiranje programov

Odpiranje programa

Ko imate odprt Začetni zaslon ali zaslon s programi, tapnite program.

Zapiranje programa

Pritisnite .

Nekateri programi se ob pritisku tipke za izhod le začasno prekinejo, medtem ko drugi

programi nadaljujejo delovanje v ozadju. V prvem primeru boste ob naslednjem odprtju

programa nadaljevali tam, kjer ste nazadnje ostali. Upoštevajte, da boste morda morali za

nekatere programe plačati stroške za podatkovno povezavo, ko delujejo v ozadju, na primer

za storitve družabnih omrežij.

Okno nedavno uporabljenih programov

V tem oknu lahko preklapljate med nedavno uporabljenimi programi. Odpirate lahko

tudi manjše programe.

Odpiranje okna nedavno uporabljenih aplikacij

Pritisnite .

Uporaba manjših programov

S pomočjo okna z nedavno uporabljenimi programi lahko kadar koli hitro dostopate do

več manjših programov, in sicer prek vrstice z manjšimi programi. Manjši program

zasede le malo prostora na zaslonu. Zato lahko na istem zaslonu hkrati uporabljate

manjši program in drug program.

Odpiranje vrstice z aplikacijami Small Apps

Pritisnite .

Odpiranje programčka

1

Če želite prikazati vrstico s programčki, pritisnite .

2

Tapnite programček, ki ga želite odpreti.

Hkrati lahko odprete več programčkov.

Zapiranje manjšega programa

V oknu z manjšimi programi tapnite .

Premikanje manjšega programa

Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega

programa in ga pridržite ter ga nato premaknite na želeno mesto.

Minimiziranje manjšega programa

Ko je odprt majhen program, se dotaknite zgornjega levega kota majhnega

programa in ga pridržite ter ga nato povlecite v desni rob ali na spodnji rob

zaslona.

Razvrščanje programčkov v vrstici s programčki

Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato ga povlecite na želeno mesto.

Odstranjevanje manjšega programa iz vrstice z manjšimi programi

Dotaknite se programčka in ga pridržite, nato ga povlecite na .

22

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Obnovitev odstranjenega programčka

1

Odprite vrstico s programčki in nato tapnite

.

2

Dotaknite se programčka, ki ga želite obnoviti, in ga pridržite; nato ga povlecite

v vrstico s programčki.

Prenos programčka

1

V vrstici s programčki tapnite

, in nato še .

2

Poiščite programček, ki ga želite prenesti, in sledite navodilom za prenos ter

dokončajte namestitev.

Dodajanje gradnika v obliki majhnega programa

1

Pritisnite , da odprete vrstico z majhnimi programi.

2

Tapnite

> > .

3

Izberite gradnik.

4

Po želji vnesite ime gradnika, nato pa tapnite V redu.

Meni za programe

Medtem, ko uporabljate program, lahko kadarkoli odprete meni. Meniji so različni, kar

je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

Odpiranje menija v programu

Med uporabo programa pritisnite .

Menija ni na voljo v vseh programih.

Prerazporejanje zaslona s programi

Programe na zaslonu s programi lahko premikate glede na svoje želje.

Razvrščanje programov na zaslonu s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi

na desno.

2

S spustnega seznama PRIKAZ PROGRAMOV izberite želeno možnost.

Premikanje programa na zaslonu s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi

na desno.

2

Poskrbite, da je v PRIKAZ PROGRAMOV izbrana možnost Lasten vrstni red.

3

Dotaknite se programa in ga pridržite, dokler se ne poveča in naprava ne

zavibrira, nato ga povlecite na novo mesto.

Odstranjevanje programa z zaslona s programi

1

Če želite odpreti meni zaslona s programi, povlecite levi rob zaslona s programi

na desno.

2

Tapnite Odstranitev. Programe, ki jih je mogoče odstraniti, prepoznate po ikoni

.

3

Tapnite program, ki ga želite odstraniti, in nato tapnite Odstranitev.