Sony Xperia SP - Dostop do nastavitev

background image

Dostop do nastavitev

V meniju »Nastavitve« si lahko ogledate in spreminjate nastavite naprave. Meni

»Nastavitve« lahko odprete tako iz podkona z obvestili kot tudi z zaslona s programi.

Dostop do nastavitev naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Tapnite Nastavitve.

Za dostop do nastavitev naprave lahko tudi povlečete vrstico stanja na začetnem zaslonu

navzdol in tapnete .