Sony Xperia SP - Baterija

background image

Baterija

Naprava ima vdelano baterijo.

Polnjenje baterije

Ob nakupu naprave je baterija delno napolnjena. Ikona baterije se bo na zaslonu

morda prikazale šele čez nekaj minut, ko priključite kabel polnilnika na vir napajanja,

na primer na vrata USB ali polnilnik. Napravo lahko med polnjenjem še vedno

uporabljate. Z daljšim polnjenjem naprave, na primer s polnjenjem čez noč, ne

poškodujete naprave ali baterije.

Polnjenje naprave

15

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Polnilnik naprave priključite v vtičnico.

2

Priključite del kabla USB v polnilnik (ali v vrata USB v računalniku).

3

Drug konec kabla pa v vrata micro USB naprave, tako da je simbol USB obrnjen

navzgor. Obvestilna lučka zasveti, ko se zažene postopek polnjenja.

4

Ko je naprava napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga povlečete

naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.

Hitrejše polnjenje zagotovite tako, da uporabite polnilnik in kabel USB, ki ste ga dobili ob

nakupu naprave. Če se baterija v celoti izprazni, lahko traja nekaj minut, preden se zasveti

obvestilna lučka in se prikaže ikona za polnjenje .

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena

Raven napolnjenosti je več kot 90 %

Utripa rdeče

Baterija je skoraj prazna.

Oranžna

Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 90 %

Preverjanje ravni baterije

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > O telefonu > Stanje > Raven napolnjenosti

baterije

.

Izboljšanje zmogljivosti baterije

Naslednji nasveti vam lahko pomagajo izboljšati zmogljivost baterije:

Pogosto napolnite napravo. To ne bo vplivalo na življenjsko dobo baterije.

Prenašanje podatkov iz interneta porabi veliko energije. Kadar ne uporabljate

interneta, lahko varčujete z baterijo tako, da onemogočite vse podatkovne povezave

prek mobilnih omrežij. Ta nastavitev napravi ne preprečuje prenosa podatkov prek

drugih brezžičnih omrežij.

Izklopite povezavi Bluetooth® in Wi-Fi®, če ju ne potrebujete. Preprosteje ju lahko

vklopite in izklopite v podoknu z obvestili, tako da povlečete vrstico stanja navzdol.

Če želite zmanjšati porabo energije v bateriji, uporabite funkciji Način STAMINA in

Način varčevanja z baterijo

. Izberete lahko način varčevanja z energijo, ki najbolje

ustreza vašemu načinu uporabe naprave. Prilagodite lahko tudi nastavitve

posameznega načina varčevanja z energijo.

Programe za sinhronizacijo (uporabljajo se za sinhronizacijo e-pošte, koledarja in

stikov) nastavite na ročno sinhronizacijo. Uporabljate lahko tudi samodejno

sinhronizacijo, vendar v tem primeru povečajte intervale sinhronizacije.

Preverite meni porabe baterije v napravi in si oglejte, kateri programi porabijo največ

energije. Baterija porabi več energije, če uporabljate programe za pretakanje

videoposnetkov in glasbe, kot je YouTube™. Nekateri programi, ki jih prenesete s

spletnega mesta Google Play™, lahko porabijo več energije.

Zaprite in zapustite programe, ki jih ne uporabljate.

Zmanjšajte stopnjo svetlosti zaslona.

Če ste v območju, ki ni pokrito z omrežjem, izklopite napravo ali aktivirajte nastavitev

Način letenja

. V nasprotnem primeru naprava vedno znova išče razpoložljiva omrežja,

kar porablja energijo.

Za poslušanje glasbe uporabite originalno prostoročno napravo družbe Sony™.

Prostoročne naprave porabijo manj energije od zvočnikov na vaši napravi.

Naprava naj bo v stanju pripravljenosti, če je to mogoče. Čas pripravljenosti je čas, v

katerem ima naprava vzpostavljeno povezavo z omrežjem in ni v uporabi.

Onemogočite ozadja v živo.

Dostop do menija porabe energije baterije

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije > Poraba baterije.

16

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Uporaba načina STAMINA

Funkcijo Način STAMINA aktivirajte, če želite začasno prekiniti povezavo z omrežjem

Wi-Fi®, prenos podatkov in več programov, ki porabljajo energijo, kadar zaslon ni

aktiven. Ko je način STAMINA aktiven, lahko še vedno sprejemate telefonske klice ter

pošiljate sporočila SMS in MMS. Nastavite lahko tudi seznam programov, da

nekaterim programom dovolite nadaljnje izvajanje, kadar zaslon ni aktiven. Ko je

zaslon znova aktiven, se vse začasno prekinjene funkcije znova začnejo izvajati.

Aktiviranje načina STAMINA

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Poiščite in tapnite Upravljanje energije.

3

Drsnik poleg Način STAMINA povlecite na desno, nato tapnite Aktiviraj. Ko je

način STAMINA aktiviran, se v vrstici stanja prikaže .

Deaktiviranje načina STAMINA

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije.

3

Tapnite ob možnosti Način STAMINA.

Spreminjanje nastavitev načina STAMINA

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije.

3

Če želite odpreti meni z nastavitvami, tapnite Način STAMINA.

4

Dodajte ali odstranite želene programe.

5

Ko končate, tapnite Dokončaj.

Ocena časa pripravljenosti vaše naprave

Čas pripravljenosti pove, koliko časa baterija zdrži, ko je naprava povezana v omrežje,

a ni aktivna – na primer pri klicanju ali sprejemanju klicev. Ko je aktiviran način

STAMINA, se preostali čas pripravljenosti stalno povečuje, kar pa je odvisno od tega,

kako uporabljate svojo napravo. Način STAMINA je pri podaljševanju časa

pripravljenosti bolj učinkovit, če je zaslon vaše naprave zaklenjen. Če zaslon redko

zaklepate, morda ne boste opazili izboljšanja učinkovitosti baterije.

Če napravo uporabljate prvič, ocenjeni čas pripravljenosti morda ne bo točen, ker zgodovina

prejšnje uporabe, na podlagi katere bi pridobili oceno, ni na voljo.

Za prikaz ocenjenega časa pripravljenosti

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije.

Uporaba načina nizke porabe energije baterije

Funkcijo Način varčevanja z baterijo aktivirajte, da varčujete z energijo, kadar je

baterija skoraj prazna. S to funkcijo lahko prilagodite nastavitve za svetlost zaslona,

prenos podatkov in vibriranje ter tako zmanjšate porabo energije baterije.

Aktiviranje načina nizke porabe energije baterije

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije.

3

Tapnite ob možnosti Način varčevanja z baterijo in nato tapnite Aktiviraj.

Deaktiviranje načina nizke porabe energije baterije

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije.

3

Tapnite ob možnosti Način varčevanja z baterijo.

17

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje nastavitev načina nizke porabe energije baterije

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Upravljanje energije.

3

Če želite odpreti meni z nastavitvami, tapnite Način varčevanja z baterijo.

4

Prilagodite nastavitve, kakor želite.

5

Ko končate, tapnite .