Sony Xperia SP - Vzpostavljanje klica iz sporočila

background image

Vzpostavljanje klica iz sporočila

Klicanje pošiljatelja sporočila

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

2

Tapnite pogovor.

3

Tapnite ime prejemnika ali število na vrhu zaslona, nato pa na seznamu, ki se

prikaže, izberite ime prejemnika ali število.

4

Če je prejemnik shranjen v imeniku, tapnite telefonsko številko, ki jo želite

poklicati. Če prejemnika niste shranili med stike, tapnite .

Shranjevanje pošiljateljeve številke med stike

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite > Shrani.

3

Izberite obstoječi stik ali tapnite Ustvari novo osebo.

4

Uredite podatke o stiku in tapnite Dokončano.