Sony Xperia SP - Možnosti sporočanja

background image

Možnosti sporočanja

Spreminjanje nastavitev obvestil o sporočilu

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite .

2

Tapnite in nato Nastavitve.

3

Če želite nastaviti zvok obvestila, tapnite Ton obvestila in izberite možnost.

4

Za druge nastavitve obvestila potrdite ali počistite ustrezna potrditvena polja.

Spreminjanje nastavitev poročila o dostavi za odhodna sporočila

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite ter poiščite in tapnite .

2

Tapnite in nato Nastavitve.

3

Tapnite Poročilo o dostavi, če želite vklopiti ali izklopiti poročila o dostavi.