Sony Xperia SP - Več informacij o sinhronizaciji podatkov v napravi

background image

Več informacij o sinhronizaciji podatkov v napravi

Glede na programe, ki ste jih namestili v napravo, lahko stike, e-pošto, dogodke

koledarja in druge informacije sinhronizirate z napravo iz več e-poštnih računov,

storitev za sinhronizacijo in drugih vrst računov. Sinhroniziranje naprave z drugimi viri

informacij je enostaven in praktičen način, da ostanete ažurni. Podatke lahko

samodejno sinhronizirate tako, da aktivirate funkcijo samodejna sinhronizacija.

Aktiviranje samodejne sinhronizacije

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Drsnik poleg možnosti Samod. sinhronizacija povlecite na desno.