Sony Xperia SP - Sinhroniziranje s storitvijo Facebook™‎

background image

Sinhroniziranje s storitvijo Facebook™

Facebook™ lahko v telefonu uporabljate na dva načina. Za dostopanje do svojega

računa v spletni storitvi Facebook lahko uporabite standardni program Facebook,

lahko pa sinhronizirate račun v storitvi Facebook s svojo napravo in souporabite

vsebino v storitvi Facebook™ in številnih drugih programih. Glasbo v programu

WALKMAN v napravi lahko npr. souporabite prek storitve Facebook. Če želite

sinhronizirati napravo s storitvijo Facebook, najprej nastavite račun »Xperia™ s

storitvami Facebook«.

Nastavljanje računa »Xperia™ s storitvami Facebook« v napravi

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Dodaj račun > Xperia™ s storitvami Facebook.

3

Sledite navodilom na zaslonu za vpis v svoj račun za Facebook™ ali ustvarite

nov račun.

Ročna sinhronizacija računa »Xperia™ s storitvami Facebook«

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Xperia™ s storitvami Facebook.

3

Izberite račun, ki ga želite sinhronizirati.

4

Pritisnite in nato tapnite Sinhroniziraj.

Odstranjevanje računa »Xperia™ s storitvami Facebook«

Če iz svoje naprave odstranite račun »Xperia™ s storitvami Facebook«, ne izbrišete

povezanega spletna računa za Facebook in še vedno lahko dostopate do njega v računalniku.

104

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Xperia™ s storitvami Facebook.

3

Izberite račun, ki ga želite odstraniti.

4

Pritisnite in nato tapnite Odstrani račun.

5

Znova tapnite Odstrani račun za potrditev.

105

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.