Sony Xperia SP - Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

Če uporabljate račun Microsoft Exchange ActiveSync, lahko dostopate do poslovne e-

pošte, sestankov koledarja in stikov neposredno iz svoje naprave. Po namestitvi lahko

podatke najdete v programih E-pošta, Koledar in Imenik.

103

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev poslovne e-pošte, koledarja in stikov za sinhroniziranje

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Dodaj račun > Exchange ActiveSync.

3

Vnesite svoj poslovni e-poštni naslov in geslo.

4

Tapnite Naprej. Naprava začne pridobivati podatke o vašem računu. Če pride

do napake, se brnite na skrbnika omrežja v podjetju, ki vam bo posredoval več

informacij. Nato ročno vnesite podrobnosti o domeni in strežniku za svoj račun.

5

Če želite strežniku v podjetju omogočiti nadzor nad svojo napravo, tapnite V

redu

.

6

Izberite podatke, ki jih želite sinhronizirati z napravo, na primer stike in vnose na

koledarju.

7

Po želji aktivirajte skrbnika naprave, ki bo strežniku v podjetju omogočil nadzor

nad določenimi varnostnimi funkcijami naprave. Strežniku v podjetja lahko na

primer omogočite, da nastavi pravila gesla in šifriranje pomnilnika.

8

Po dokončani nastavitvi lahko vnesete ime poslovnega računa.

Urejanje nastavitev poslovne e-pošte, koledarja in stikov

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Tapnite E-pošta in nato .

3

Tapnite Nastavitve in izberite svoj službeni račun.

4

Spremenite želene nastavitve.

Nastavljanje intervala sinhronizacije za poslovni račun

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Tapnite E-pošta in nato .

3

Tapnite Nastavitve in izberite svoj službeni račun.

4

Tapnite Pogostost preverjanja in izberite eno od možnosti intervala.

Odstranjevanje poslovnega računa

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Tapnite Nastavitve > Exchange ActiveSync in nato izberite poslovni račun.

3

Tapnite in nato Odstrani račun.

4

Znova tapnite Odstrani račun za potrditev.