Sony Xperia SP - Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji

background image

Vzpostavljanje povezave z brezžičnimi omrežji

Tehnologija Wi-Fi® vam omogoča brezžični dostop do interneta iz naprave. Tako

lahko brskate po spletu in souporabljate predstavnostne datoteke v istem omrežju Wi-

Fi® z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™, na primer s TV-sprejemniki in

računalniki.
Če ima vaše podjetje ali organizacija navidezno zasebno omrežje (VPN), lahko

povezavo s tem omrežjem vzpostavite prek naprave. Prek navideznega zasebnega

omrežja (VPN) lahko na primer dostopate do intranetov in drugih internih storitev

podjetja.

Pred uporabo omrežja Wi-Fi®

Če želite brskati po internetu prek povezave Wi-Fi®, morate poiskati razpoložljivo

omrežje Wi-Fi® in vzpostaviti povezavo z njim, nato pa odpreti internetni brskalnik.

Moč signala omrežja Wi-Fi® se lahko razlikuje glede na lokacijo naprave. Če se

premaknete bližje dostopni točki Wi-Fi®, se moč signala poveča.

Vklop funkcije Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve.

3

Drsnika poleg Wi-Fi povlecite desno, da vklopite funkcijo Wi-Fi®.

Omogočanje povezave Wi-Fi® lahko traja nekaj sekund.

Samodejno vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi®

1

Prepričajte se, da je funkcija Wi-Fi® vklopljena.

2

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

3

Tapnite Wi-Fi. Prikazana so omrežja Wi-Fi®, ki so na voljo.

4

Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi®, ga tapnite. Pri zavarovanih

omrežjih vnesite ustrezno geslo. Ko vzpostavite povezavo, se v vrstici stanja

prikaže ikona .

Tapnite in nato še

Pregled, da poiščete nova omrežja, ki so na voljo.

Vzpostavljanje povezave z drugim omrežjem Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi. Prikazana so zaznana omrežja Wi-Fi®.

3

Tapnite drugo omrežje Wi-Fi®, če želite z njim vzpostaviti povezavo.

Ročno iskanje omrežij Wi-Fi®

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Pritisnite in nato tapnite Pregled.

4

Če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi®, tapnite ime omrežja.

Ročno dodajanje omrežja Wi-Fi®

1

Prepričajte se, da je funkcija Wi-Fi® vklopljena.

2

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

3

Tapnite Wi-Fi.

4

Tapnite .

5

Vnesite podatke SSID omrežja.

6

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje Varnost.

7

Po potrebi vnesite geslo.

8

Tapnite Shrani.

Če želite pridobiti ime in geslo SSID-ja omrežja, se obrnite na skrbnika omrežjaWi-Fi®.

86

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodatne nastavitve omrežja Wi-Fi®

Stanje omrežja Wi-Fi®

Ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi® ali ko so v vaši bližini na voljo

omrežja Wi-Fi®, si lahko ogledate stanje teh omrežij Wi-Fi®. Napravo lahko nastavite

tudi tako, da vas obvesti, ko zazna odprto omrežje Wi-Fi®.

Omogočanje obvestil omrežja Wi-Fi®

1

Vklopite funkcijo Wi-Fi®, če še ni vklopljena.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

4

Pritisnite .

5

Tapnite Dodatno.

6

Označite potrditveno polje Obvestila o omrežjih.

Prikazovanje podrobnih informacij o povezanem omrežju Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Tapnite omrežje Wi-Fi®, s katerim imate trenutno vzpostavljeno povezavo.

Prikazane so podrobne informacije o omrežju.

Pravilnik stanja pripravljenosti za Wi-Fi®

Če dodate pravilnik stanja pripravljenosti za Wi-Fi®, lahko določite, kdaj želite

preklopiti iz omrežja Wi-Fi® na mobilne podatke.

Če nimate vzpostavljene povezave z omrežjem Wi-Fi®, naprava za dostop do interneta

uporablja mobilno podatkovno povezavo (če ste jo v napravi nastavili in omogočili).

Dodajanje pravilnika stanja pripravljenosti za Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

3

Pritisnite .

4

Tapnite Napredno.

5

Tapnite V načinu spanja naj bo Wi-Fi vklopljen.

6

Izberite eno od možnosti.

Wi-Fi Direct™

Uporabite Wi-Fi Direct™, če se želite neposredno povezati na druge naprave, brez da

bi se pridružili tradicionalnemu domačemu ali pisarniškemu omrežju ali vroči točki.

Omogočite lahko na primer neposredno povezavo naprave z računalnikom, tako da

lahko z računalnikom dostopate do vsebine na napravi. Naprave, s katerimi

souporabljate vsebino, morajo imeti certifikat Wi-Fi Direct™.

Vklop funkcije Wi-Fi Direct™

1

Prepričajte se, da je funkcija Wi-Fi® vklopljena.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite Nastavitve > Wi-Fi.

4

Tapnite > Wi-Fi Direct.

Souporaba mobilne podatkovne povezave

S kablom USB lahko souporabljate mobilno podatkovno povezavo naprave v

računalniku. Temu postopku se reče »souporaba povezave USB«. Podatkovno

povezavo naprave lahko hkrati souporabljate z do osmimi napravami, in sicer tako, da

napravo spremenite v prenosno vročo točko Wi-Fi®. Ko uspešno souporabite mobilno

podatkovno povezavo naprave, lahko druge naprave souporabijo podatkovno

87

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

povezavo vaše naprave, na primer za brskanje po internetu, prenos programov ali za

pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Za vzpostavitev povezave prek kabla USB boste morda morali pripraviti računalnik. Obiščite

spletno mesto www.android.com/tether, kjer boste dobili najnovejše informacije.

Souporaba podatkovne povezave prek kabla USB

1

Prekinite vse povezave naprave prek kabla USB.

2

Napravo priključite na računalnik s kablom USB, ki ste ga dobili ob nakupu

naprave.

3

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

4

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Omejitev in prenosna dostopna

točka

.

5

Potrdite polje Souporaba povezave USB nato (če ste pozvani) tapnite V redu.

Ko je povezava vzpostavljena, se v vrstici stanja prikaže .

6

Ko želite ustaviti souporabo podatkovne povezave, počistite potrditveno polje

Souporaba povezave USB

ali pa izključite kabel USB.

Podatkovne povezave naprave in kartice SD ni mogoče hkrati souporabljati prek kabla USB.

Uporaba naprave kot prenosne vroče točke Wi-Fi®

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Omejitev in prenosna dostopna

točka

.

3

Tapnite Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-

Fi

.

4

Vnesite podatke SSID omrežja.

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje Varnost. Po potrebi vnesite geslo.

6

Tapnite Shrani.

7

Tapnite in označite polje Prenosna dostopna točka Wi-Fi.

8

Če ste pozvani, za potrditev tapnite V redu. V vrstici stanja se prikaže , ko je

prenosna vroča točka Wi-Fi® aktivna.

9

Če želite ustaviti souporabo podatkovne povezave prek Wi-Fi®, počistite

potrditveno polje Prenosna dostopna točka Wi-Fi.

Preimenovanje ali zavarovanje prenosne vroče točke

1

Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > Omejitev in prenosna dostopna

točka

.

3

Tapnite Nastav. pren. dostopne točke Wi-Fi > Konfiguriranje vroče točke Wi-

Fi

.

4

Vnesite SSID omrežja za omrežje.

5

Če želite izbrati vrsto varnosti, tapnite polje Varnost.

6

Po potrebi vnesite geslo.

7

Tapnite Shrani.

Navidezna zasebna omrežja (VPN)

Uporabite svojo napravo, da se povežete z navideznimi zasebnimi omrežji (VPN), s

katerimi lahko dostopate do virov v zaščitenem krajevnem omrežju iz javnega

omrežja. Povezave VPN na primer pogosto uporabljajo podjetja in izobraževalne

ustanove za svoje uporabnike, ki morajo dostopati do intraneta in drugih notranjih

storitev, ko so izven notranjega omrežja, na primer med potovanjem.
Povezave VPN lahko nastavite na številne načine, odvisno od omrežja. V nekaterih

omrežjih boste morali prenesti in namestiti varnostni certifikat za svojo napravo. Za

podrobne informacije o pripravi povezave z navideznim zasebnim omrežjem se

obrnite na omrežnega skrbnika v svojem podjetju ali organizaciji.

88

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > VPN.

3

Tapnite .

4

Izberite vrsto omrežja VPN, ki ga želite dodati.

5

Vnesite nastavitve VPN.

6

Tapnite Shrani.

Vzpostavljanje povezave z navideznim zasebnim omrežjem

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ... > VPN.

3

Na seznamu omrežij, ki so na voljo, tapnite omrežje VPN, s katerim želite

vzpostaviti povezavo.

4

Vnesite zahtevane podatke.

5

Tapnite Vzpostavi povezavo.

Prekinitev povezave z navideznim zasebnim omrežjem

1

Vrstico stanja povlecite navzdol.

2

Tapnite obvestilo za povezavo VPN, da jo izključite.