Sony Xperia SP - Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™‎

background image

Souporaba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

Predstavnostno vsebino si lahko ogledate ali jo predvajate v svoji napravi ali drugih

napravah, npr. TV-sprejemniku, ali računalniku. Če želite omogočiti souporabo

vsebine, morajo imeti naprave oznako DLNA Certified™ družbe Digital Living Network

Alliance, vse naprave pa morajo imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-

Fi®. V svoji napravi si lahko ogledate in predvajate tudi vsebino iz drugih naprav z

oznako DLNA Certified™.
Ko nastavite souporabo vsebine med napravami, lahko na primer v napravi poslušate

glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku, ali si fotografije, posnete s

kamero naprave, ogledate na velikem zaslonu TV-sprejemnika.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v

napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji

napravi, ta druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ta naprava souporablja

vsebino prek omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za

souporabo vsebine in vaši napravi omogočiti dostop. Poleg tega mora imeti

vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

Predvajanje skladbe, ki je v souporabi v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite WALKMAN.

3

Na seznamu izberite povezano napravo.

4

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

Skladba se samodejno začne predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v souporabi v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite Filmi.

3

Na seznamu izberite povezano napravo.

4

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite

predvajati.

89

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ogled fotografije v souporabi v napravi

1

Preverite, ali ima naprava, s katero želite souporabljati datoteke, vzpostavljeno

povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

3

Poiščite in tapnite Album > Moji albumi. Prikažejo se vsi razpoložljivi spletni

albumi in povezane naprave.

4

Izberite napravo na seznamu povezanih naprav.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite fotografijo, ki si jo želite

ogledati.

Priprava za predvajanje vsebine iz naprave v napravah z oznako

DLNA Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz naprave ogledati ali jih predvajati v drugih

napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti

souporabo datotek. Naprave, s katerimi souporabljate vsebino, se imenujejo

odjemalske naprave. Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. TV-sprejemnik,

računalnik ali tablični računalnik. Ko vaša naprava omogoča uporabo vsebine

odjemalskim napravam, deluje kot predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite

souporabo datotek, morate odjemalskim napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop.

Naprave, ki jim omogočite dostop, se prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki

čakajo na dovoljenje za dostop, so navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev skupne rabe datotek z značilnostjo za povezane naprave[MR2]

1

V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi®.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

3

Tapnite in nato Predstavnostni strežnik.

4

Če želite vklopiti funkcijo Souporaba predstavnosti, povlecite drsnik. V vrstici

stanja se prikaže . Vašo napravo lahko sedaj uporabljate kot predstavnostni

strežnik.

5

V računalniku ali ostalih napravah vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-

Fi® kot v napravi.

6

V napravi se v vrstici stanja pojavi obvestilo. Odprite obvestilo in drugim

napravam nastavite ustrezna dovoljenja za dostop.

Zgoraj opisana navodila se lahko razlikujejo glede na uporabljene odjemalne naprave. Več

informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če naprava ne more vzpostaviti

povezave, preverite, ali vaše omrežje Wi-Fi® deluje.

Do menija Predstavnostni strežnik lahko dostopate tudi iz razdelka Nastavitve > Xperia™ >

Nastavitve predstavn. strežnika. Če zaprete pogled Predstavnostni strežnik, se funkcija

souporabe še naprej izvaja v ozadju.

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato Predstavnostni strežnik.

3

Povlecite drsnik, da izklopite funkcijo Souporaba predstavnosti.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu Naprave na čakanju izberite napravo.

4

Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu Registrirane naprave izberite napravo in nato izberite Spremeni

ime

.

4

Vnesite novo ime naprave.

90

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu Registrirane naprave izberite napravo.

4

Tapnite Spremeni raven dostopa in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite .

2

Tapnite in nato Predstavnostni strežnik.

3

Tapnite .

Predvajanje datotek na napravi za predvajanje predstavnosti

S tehnologijo DLNA™ lahko prenesete predstavnostno vsebino, shranjeno na napravi,

na drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi®. Ta druga

naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (Digital Media Renderer), kar

pomeni, da lahko upodobi ali predvaja vsebino, ki jo prejme iz vaše naprave. Naprava

DMR je lahko na primer TV-sprejemnik, ki podpira funkcijo DLNA, ali računalnik z

operacijskim sistemom Windows® 7 ali novejšo različico.

Nastavitve za omogočanje funkcije za upravljanje digitalnih pravic (DMR) se lahko razlikujejo

glede na napravo, ki jo uporabljate. Za dodatne informacije si oglejte navodila za uporabo za

ustrezno napravo.

Vsebine z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) ni mogoče predvajati na napravi za predvajanje

predstavnosti s pomočjo tehnologije DLNA™.

Ogled fotografij ali videoposnetkov naprave v napravi DMR

1

Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno

povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite Album.

4

Poiščite in odprite datoteko, ki si jo želite ogledati.

5

Tapnite zaslon, da se prikažejo orodne vrstice in tapnite ter izberite napravo

DMR, s katero želite souporabljati vsebino. Izbrane datoteke se začnejo

predvajati v časovnem zaporedju v napravi, ki ste jo izbrali.

6

Če želite prekiniti povezavo z napravo DMR tapnite in izberite svojo napravo.

Predvajanje datoteke v napravi DMR se ustavi, vendar se še naprej predvaja v

vaši napravi.

Souporabljate lahko tudi videoposnetek iz programa Filmi v napravi; tapnite videoposnetek in

nato tapnite .

Predvajanje skladbe iz vaše naprave v napravi DMR

1

Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno

povezavo z istim omrežjem Wi-Fi® kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite WALKMAN.

3

Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo

tapnite.

4

Tapnite in izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. V

izbrani napravi se skladba predvaja samodejno.

5

Če želite prekiniti povezavo z napravo DMR tapnite in izberite svojo napravo.

Predvajanje skladbe v napravi DMR se ustavi, vendar se še naprej predvaja v

vaši napravi.