Sony Xperia SP - Smart Connect

background image

Smart Connect

S programom Smart Connect lahko nastavite, kaj se zgodi v napravi, ko priključite ali

izključite dodatno opremo. Smart Connect lahko uporabite tudi za nastavitev

določenega dejanja ali skupine dejanj, ki se zaženejo v napravi ob določenem času

dneva.
Ko na primer priključite slušalke, lahko ustvarite dogodek, ki v napravi zažene ta

dejanja:

Med 7.00 in 9.00 na poti v službo se zažene program »WALKMAN«, spletni brskalnik

pa odpre jutranji časopis. Glasnost zvonjenja je nastavljena na vibriranje.

Na poti iz službe se zažene radio FM in odpre se program z beležkami in vašim

seznamom za nakup.

Zagon programa Smart Connect

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite .

101

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ustvarjanje dogodka Smart Connect

1

Zaženite program Smart Connect. Če prvič odpirate program Smart Connect,

tapnite V redu, da zaprete zaslon s predstavitvijo.

2

Na zavihku Dogodki tapnite .

3

Poimenujte dogodek in tapnite Ustvari.

4

V polje Kdaj dodajte dodatno opremo ali časovni interval oziroma oboje.

5

V polje Naredi to dodajte dejanje, ki bo izvedeno v vaši napravi.

6

V polje Na koncu dodajte dejanje, ki bo izvedeno, ko boste izključili dodatno

opremo ali ko se bo zaključil časovni interval. Če nastavite oba ta pogoja, bodo

dejanja izvedena, ko izključite dodatno opremo ali ko se zaključi časovni

interval.

7

Če želite shraniti dogodek, pritisnite .

Če želite dodati dodatno opremo Bluetooth®, jo morate najprej seznaniti s svojo napravo.

Urejanje dogodka Smart Connect

1

Zaženite program Smart Connect.

2

Na zavihku Dogodki tapnite dogodek.

3

Če je dogodek izklopljen, povlecite drsnik desno.

4

Prilagodite nastavitve, kakor želite.

Če želite odstraniti dogodek, tapnite na vrstico z dogodki, nato tapnite >

Izbriši dogodek in

za potrditev tapnite Izbriši.

Upravljanje naprav

Uporabite program Smart Connect, s katerim lahko upravljate številne pametne

pripomočke, ki jih lahko priključite na napravo, na primer oznake SmartTag, ura

SmartWatch in slušalka Smart Wireless Headset pro družbe Sony. Program Smart

Connect prenese zahtevane programe in poišče programe tretjih oseb, ko so ti na

voljo. Naprave, katere ste v preteklosti že priključili, so prikazane na seznamu, kjer si

lahko ogledate podrobnosti o funkcijah za posamezno napravo.

Seznanjanje dodatka in vzpostavljanje povezave z njim

1

Zaženite program Smart Connection. Če boste program Smart Connect zagnali

prvič, tapnite V redu, da zaprete uvodni zaslon.

2

Tapnite Naprave in nato .

3

Tapnite V redu, da začnete iskati naprave.

4

Na seznamu z rezultati iskanja tapnite ime naprave, ki jo želite dodati.

Prilagajanje nastavitev povezanega dodatka

1

Seznanite dodatek in vzpostavite povezavo med dodatkom in napravo.

2

Zaženite program Smart Connection.

3

Tapnite Naprave, nato tapnite ime priključenega dodatka.

4

Prilagodite želene nastavitve.

102

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.