Sony Xperia SP - Priključevanje naprave na televizor prek kabla

background image

Priključevanje naprave na televizor prek kabla

Priključite napravo na televizor in si oglejte vsebino, shranjeno v napravi, na velikem

zaslonu. Ko napravo priključite na televizor, se odpre program TV launcher. S tem

programom predvajate predstavnostne datoteke naprave na televizorjih in drugih

napravah.

Kabel MHL boste morda morali kupiti ločeno.

99

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ogled vsebine naprave na TV-sprejemniku, ki podpira vhod MHL

1

Napravo priključite na TV-sprejemnik s kablom MHL. Ko je naprava

priključena na TV-sprejemnik, se v vrstici stanja naprave prikaže .

2

Program Zaganjalnik televizije se zažene samodejno. Sledite navodilom za

ogled predstavnostnih datotek na TV-sprejemniku.

Ogled vsebine naprave na televizorju z vhodom HDMI™

1

Napravo priključite na vmesnik MHL, vmesnik pa na napajanje USB.

2

Priključite vmesnik na televizor s kablom HDMI™. se prikaže v vrstici stanja

naprave, potem ko je bila vzpostavljena povezava.

3

Program Zaganjalnik televizije se zažene samodejno. Sledite navodilom za

ogled predstavnostnih datotek na televizorju.

Ogled pomoči za uporabo daljinskega upravljalnika TV-sprejemnika

1

Ko je naprava priključena na TV-sprejemnik, povlecite vrstico stanja navzdol, da

odprete podokno z obvestili.

2

Tapnite Priključen prek MHL-ja.

Ali pa pritisnite rumeni gumb na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika, da odprete podokno

z obvestili.

Prekinjanje povezave med napravo in TV-sprejemnikom

Izključite kabel MHL™ ali vmesnik MHL iz naprave.