Sony Xperia SP - NFC

background image

NFC

S tehnologijo NFC souporabljajte podatke, kot so videoposnetki, fotografije, naslovi

spletnih strani, glasbene datoteke ali stiki, z drugimi napravami. Tehnologijo NFC

lahko uporabite tudi za optično branje oznak, ki dajejo več informacij o izdelku ali

storitvi, ter oznak, ki aktivirajo določene funkcije v napravi.

91

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

NFC je brezžična tehnologija z največjim dosegom 1 cm, zato je treba napravi, ki

souporabljata podatke, držati blizu skupaj. Preden lahko uporabite tehnologijo NFC,

morate vklopiti funkcijo NFC, zaslon vaše naprave pa mora biti aktiven.

Tehnologija NFC morda ni na voljo v vseh državah in/ali regijah.

Vklop funkcije NFC

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Več ....

3

Potrdite potrditveno polje NFC.

Območje zaznavanja NFC (komunikacija s tehnologijo bližnjega

polja)

Lokacija območja zaznavanja NFC ni enaka v vseh napravah. Pri souporabi podatkov z drugo

napravo, ki uporablja NFC, poiščite dodatne informacije v v navodilih za uporabo druge

naprave.

Souporaba stika z drugo napravo s tehnologijo NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa

mora biti aktiven.

2

Če si želite ogledati stike, na zaslonu Začetni zaslon tapnite in nato tapnite

.

3

Tapnite stik, ki ga želite souporabljati.

4

Svojo napravo in napravo, ki bo prejela stik, držite s hrbtom obrnjeni druga proti

drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je vzpostavljena

povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata kratek zvok.

Prikaže se sličica stika.

5

Tapnite sličico za začetek prenosa.

6

Po dokončanem prenosu se na zaslonu naprave, ki je prejela stik, prikažejo

podatki o stiku, ki so tudi shranjeni v to napravo.

92

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Souporaba glasbene datoteke z drugo napravo prek tehnologije NFC

1

Vaša naprava in naprava za prejemanje morata imeti vključeno funkcijo NFC,

prav tako morata biti aktivna zaslona na obeh napravah.

2

Če želite odpreti program WALKMAN™, tapnite , nato poiščite in tapnite .

3

Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti.

4

Če želite predvajati skladbo, jo tapnite. Nato lahko tapnite , da začasno

prekinite skladbo. Prenos poteka tako med predvajanjem kot začasno

prekinitvijo skladbe.

5

Pridržite svojo napravo in napravo za sprejemanje tako, da sta z zadnjo stranjo

obrnjena druga proti drugi. Tako omogočite, da se območja za zaznavanje NFC

obeh naprav dotikata. Ko se napravi povežeta, zavibrirata in predvajata kratek

zvok. Prikaže se sličica skladbe.

6

Tapnite sličico za začetek prenosa.

7

Ko je prenos končan, se glasbena datoteka prične nemudoma predvajati v

napravi za sprejemanje. Hkrati se datoteka shrani v napravo za sprejemanje.

Elementov, ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, morda ne bo mogoče kopirati, poslati ali

prenesti.

Souporaba fotografije ali videoposnetka z drugo napravo s tehnologijo NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa

mora biti aktiven.

2

Če si želite ogledati fotografije in videoposnetke v napravi, na zaslonu Začetni

zaslon tapnite “ ter nato poiščite in tapnite Album.

3

Tapnite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite souporabljati.

4

Svojo napravo in napravo, ki bo prejela datoteko, držite s hrbtom obrnjeni druga

proti drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je vzpostavljena

povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata kratek zvok.

Prikaže se sličica fotografije ali videoposnetka.

5

Tapnite sličico za začetek prenosa.

6

Po dokončanem prenosu se fotografija ali videoposnetek prikaže na zaslonu

naprave, ki je prejela datoteko. Hkrati pa je element shranjen v napravo, ki je

prejela datoteko.

Tehnologijo NFC lahko uporabite tudi za souporabo videoposnetka iz programa Filmi.

Souporaba spletnega naslova z drugo napravo s tehnologijo NFC

1

V obeh napravah mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon v obeh napravah pa

mora biti aktiven.

2

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

3

Če želite odpreti spletni brskalnik, poiščite in tapnite .

4

Naložite spletno stran, ki jo želite souporabljati.

5

Svojo napravo in napravo, ki bo prejela spletno stran, držite s hrbtom obrnjeni

druga proti drugi, tako da se dotikata z območji zaznavanja NFC. Ko je

vzpostavljena povezava med napravama, napravi zavibrirata in predvajata

kratek zvok. Prikaže se sličica spletne strani.

6

Tapnite sličico za začetek prenosa.

7

Po dokončanem prenosu se spletna stran prikaže na zaslonu naprave, ki je

prejela spletno stran.

Optično branje oznak NFC

Z napravo lahko optično preberete različne oznake NFC. Optično lahko na primer

preberete oznake, ki so vdelane na plakatih, oglasih ali poleg izdelkov v trgovini.

Prejemate lahko dodatne informacije, kot je spletni naslov.

Optično branje oznake NFC

1

V napravi mora biti vklopljena funkcija NFC, zaslon pa mora biti aktiven.

2

Napravo postavite nad oznako, tako da se območje zaznavanja NFC na napravi

dotika oznake. Naprava optično prebere oznako in prikaže zbrano vsebino.

Tapnite vsebino oznake, da jo odprete.

3

Če želite odpreti oznako, jo tapnite.

93

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Vzpostavljanje povezave z napravo, ki je združljiva s tehnologijo NFC

Napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki so združljive s tehnologijo NFC in jih

izdeluje Sony, npr. z zvočniki ali slušalkami. Pri vzpostavljanju te vrste povezave si za

več informacij oglejte navodila za uporabo, v katerem so navedene združljive naprave.

Če želite omogočiti delovanje povezave, boste morda v obeh napravah morali aktivirati Wi-Fi®

ali Bluetooth®.