Sony Xperia SP - Zaklepanje in zaščita naprave

background image

Zaklepanje in zaščita naprave

Številka IMEI

Vsaka naprava ima edinstveno številko IMEI (International Mobile Equipment Identity).

Shranite to številko. Če vam napravo ukradejo, lahko vaš operater uporabi vašo

številko IMEI za preprečitev dostopa do omrežja v vaši državi.

Ogled številke IMEI

Če si želite ogledati številko IMEI, odstranite pokrovček.

Odprite klicalnik v napravi in vnesite

*#06#*

.

Ogled številke IMEI v napravi

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > O telefonu > Stanje.

3

Pomaknite se do IMEI, da prikažete številko IMEI.

Zaščita kartice SIM

Vsako kartico SIM, ki jo uporabljate v vaši napravi, lahko zaklenete in odklenete s

kodo PIN (osebna identifikacijska številka). Ko je kartica SIM zaklenjena, je naročnina,

vezana na kartico, zaščitena.
Če vnesete napačno kodo PIN večkrat, kot je največje število dovoljenih poskusov, se

bo vaša kartica SIM zablokirala. Vnesti morate kodo PUK (osebni ključ za

deblokiranje) in nato novo kodo PIN. Kodi PIN in PUK dobite pri operaterju.

Zaklepanje kartice SIM

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM >

Zaklepanje kartice SIM

.

3

Vnesite kodo PIN za kartico SIM in tapnite V redu.

114

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje kode PIN za kartico SIM

1

Na Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Varnost > Nastavi zaklepanje kartice SIM.

3

Tapnite Spremeni PIN kart. SIM.

4

Vnesite prejšnjo kodo PIN za kartico SIM in tapnite V redu.

5

Vnesite novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite V redu.

6

Ponovno vtipkajte novo kodo PIN za kartico SIM in tapnite V redu.

Spreminjanje kode PIN2 za kartico SIM

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Klicne nastavitve

3

Tapnite Številke za predpisane klice > Spremeni PIN2.

4

Vnesite prejšnjo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite V redu.

5

Vnesite novo kodo PIN2 za kartico SIM in tapnite V redu.

6

Potrdite novo kodo PIN2 in tapnite V redu.

Odklepanje zaklenjene kartice SIM

1

Vnesite kodo PUK in tapnite .

2

Vnesite novo kodo PIN in tapnite .

3

Znova vnesite novo kodo PIN in tapnite .

Če prevečkrat vnesete nepravilno kodo PUK, se bo kartica SIM zaklenila. V takem primeru se

obrnite na operaterja in pridobite novo kartico SIM.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Zaslon naprave lahko zaklenete na več načinov. Uporabite lahko na primer funkcijo

odklepanja z obrazom, ki s sliko vašega obraza odklene zaslon. Nastavite lahko tudi

vzorec za odklepanje zaslona, številsko kodo PIN ali besedilno geslo.
Zelo pomembno je, da si zapomnite vzorec, PIN ali geslo za odklepanje zaslona. Če

pozabite te informacije, morda ne boste mogli obnoviti pomembnih podatkov, kot so

imenik in sporočila. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke Sony.

Nastavljanje zaklepanja zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona

.

2

Izberite eno od možnosti.

Nastavitev funkcije odklepanja z obrazom

1

Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona

.

2

Tapnite Odklepanje z obrazom, nato pa upoštevajte navodila za zajemanje

obraza.

3

Ko je naprava uspešno zajela vaš obraz, tapnite Nadaljuj.

4

Izberite način za zaklepanje varnostnih kopij in sledite navodilom za dokončanje

namestitve.

Funkcija odklepanja z obrazom je manj varna kot vzorec za odklepanje zaslona, PIN ali geslo.

Nekdo, ki vam je podoben, lahko odklene vašo napravo.

Najboljše je, da obraz zajamete v zaprtem prostoru, ki je dobro osvetljen, a ne presvetel, in

napravo držite v višini oči.

Odklepanje zaslona s funkcijo odklepanja z obrazom

1

Aktivirajte zaslon.

2

Napravo poglejte pod istim kotom, kot ste ga uporabili pri zajemu fotografije za

funkcijo odklepanja z obrazom.

Če funkcija odklepanja z obrazom ne uspe prepoznati vašega obraza, morate narisati

varnostni vzorec ali PIN, če želite odkleniti zaslon.

115

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Onemogočenje funkcije odklepanja s sliko obraza

1

Z začetnega zaslona Začetni zaslon tapnite > Nastavitve > Varnost >

Zaklepanje zaslona

.

2

Narišite varnostni vzorec za odklepanje zaslona ali pa vnesite kodo PIN.

3

Tapnite Pomik.

Ustvarjanje vzorca za odklepanje zaslona

1

Povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite .

2

Tapnite Varnost > Zaklepanje zaslona > Zaporedje.

3

Sledite navodilom v napravi.

Odklepanje zaslona z vzorcem za odklepanje

1

Aktivirajte zaslon.

2

Narišite vzorec za odklepanje zaslona.

Če je vzorec za odklepanje zaslona, ki ste ga narisali na zaslonu, petkrat zaporedoma zavrnjen,

počakajte 30 sekund in nato poskusite znova.

Spreminjanje vzorca za odklepanje zaslona

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona.

3

Narišite vzorec za odklepanje zaslona.

4

Tapnite Zaporedje.

5

Sledite navodilom v napravi.

Onemogočanje vzorca za odklepanje zaslona

1

Na začetnem zaslonu tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona.

2

Narišite vzorec za odklepanje zaslona.

3

Tapnite Pomik.

Ustvarjanje kode PIN za odklepanje zaslona

1

Na začetnem zaslonu tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona

> PIN.

2

Vnesite številsko kodo PIN.

3

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

4

Tapnite Nadaljuj.

5

Znova vnesite kodo PIN in jo potrdite.

6

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

7

Tapnite V redu.

Onemogočanje PIN za odklepanje zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona

.

2

Vnesite PIN in tapnite Naprej.

3

Tapnite Pomik.

Ustvarjanje gesla za zaklep zaslona

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona

> Geslo.

2

Vnesite geslo.

3

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

4

Tapnite Nadaljuj.

5

Znova vnesite geslo in ga potrdite.

6

Če želite minimizirati tipkovnico, po potrebi tapnite .

7

Tapnite V redu.

Onemogočanje gesla za odklepanje zaslona

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite > Nastavitve > Varnost > Zaklepanje

zaslona

.

2

Vnesite geslo in tapnite Naprej.

3

Tapnite Pomik.

116

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.