Sony Xperia SP - Recikliranje naprave

background image

Recikliranje naprave

Imate doma staro napravo? Priporočamo vam, da jo reciklirate. Tako bomo z vašo

pomočjo lahko znova uporabili materiale in komponente, poleg tega pa boste s tem

tudi zaščitili okolje. Več informacij o možnostih recikliranja v svoji regiji najdete na

spletnem mestu

www.sonymobile.com/recycle

.

117

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.