Sony Xperia SP - Posodabljanje naprave

background image

Posodabljanje naprave

Če želite zagotoviti najboljšo učinkovitost delovanja in pridobiti najnovejše izboljšave,

napravo posodabljajte z najnovejšimi različicami programske opreme. V napravi lahko

uporabite program Update Center, če želite izvesti brezžično posodobitev, ali pa v

računalniku uporabite program PC Companion, če želite izvesti posodobitev prek

povezave kabla USB.
Če se odločite za brezžično posodobitev, lahko uporabite povezavo mobilnega
omrežja ali omrežja Wi-Fi

®

. Toda poskrbite, da pred posodobitvijo varnostno kopirate

in shranite vse podatke, shranjene v napravi.

Nove izdaje programske opreme morda ne bodo združljive z vsemi napravami. Če zaženete

posodobitev s programom Update Center, se vzpostavi podatkovna povezava in morda boste

morali plačati dodatne stroške. Ali so posodobitve na voljo prek mobilnega omrežja je odvisno

od operaterja. Če želite več informacij, se obrnite na svojega omrežnega operaterja.

Posodabljanje naprave prek brezžične povezave

Za posodobitev naprave prek brezžične povezave uporabite program Update center.

Posodobitve programske opreme lahko prenesete ročno ali pa programu Update

Service dovolite, da samodejno posodobi napravo, ko so na voljo nove posodobitve za

prenos. Če aktivirate funkcijo za samodejno posodabljanje, se v vrstici stanja prikaže

obvestilo vsakič, ko je na voljo posodobitev.

Ročni prenos posodobitev programske opreme iz središča Update center

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite Update center.

3

Izberite želeno posodobitev za program ali sistem in se dotaknite ikone ali ,

če želite prenesti vse posodobitve za program.

Posodobitve za program se po prenosu samodejno zaženejo. Sistemske posodobitve morate

po prenosu namestiti ročno. Po dokončani namestitvi se naprava samodejno znova zažene. Pri

prenosu posodobitev prek mobilnih omrežij boste morda morali plačati dodatne stroške

podatkovne povezave.

Aktiviranje samodejne posodobitve programske opreme s programom Update

Center

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite Update center.

3

Pritisnite in nato Nastavitve.

4

Potrdite polje Dovoli samodejne posodobitve in tapnite Strinjam se.

Posodobitve bodo zdaj prenesene samodejno, takoj ko bodo na voljo.

Pri prenosu posodobitev prek mobilnih omrežij boste morda morali plačati dodatne stroške

podatkovne povezave.

Namestitev sistemskih posodobitev

1

Na začetnem zaslonu tapnite .

2

Poiščite in tapnite Update center.

3

Izberite sistemsko posodobitev, ki jo želite namestiti, in nato tapnite .

Posodabljanje naprave prek povezave s kablom USB

Nekatere posodobitve niso na voljo za brezžični prenos. Na takšne posodobitve vas

opozori obvestilo v vrstici stanja. Če želite posodobitve prenesti in zagnati, potrebujete

kabel USB in računalnik s programom PC Companion. Program PC Companion lahko

namestite v računalnik z namestitvenimi datotekami, ki so shranjene v vaši napravi,

lahko pa ga prenesete tudi neposredno z

mesta s programsko opremo PC Companion

.

111

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zagon prenosa programa PC Companion v napravi

1

Povežite napravo z računalnikom prek kabla USB.

2

Ob pozivu upoštevajte navodila naprave in zaženite namestitev programa PC

Companion v računalniku.

Prenos posodobitev programske opreme prek povezave s kablom USB

1

V računalnik, ki ga uporabljate, namestite program PC Companion, če še ni

nameščen.

2

Priključite napravo na računalnik s kablom USB.

3

Računalnik

: Zaženite program PC Companion. Čez nekaj trenutkov program

PC Companion zazna vašo napravo in poišče novo programsko opremo za

napravo.

4

Naprava

: Ko se v vrstici stanja prikažejo obvestila, sledite navodilom na

zaslonu in izvedite ustrezne posodobitve programske opreme.

Posodabljanje naprave z računalnikom Apple

®

Mac

®

1

V računalniku Apple

®

Mac

®

, ki ga uporabljate, namestite program Sony™

Bridge for Mac, če še ni nameščen.

2

S kablom USB priključite napravo na računalnik Apple

®

Mac

®

.

3

Računalnik

: Zaženite program Sony™ Bridge for Mac. Program Sony™ Bridge

for Mac po nekaj sekundah zazna vašo napravo in preveri, ali je na voljo nova

programska oprema.

4

Računalnik

: Če je zaznana nova posodobitev programske opreme, je prikazano

pojavno okno. Če želite nadaljevati s pomembnimi posodobitvami programske

opreme, sledite zaslonskim navodilom.

Program Sony™ Bridge for Mac lahko prenesete s

strani s programsko opremo Bridge for Mac

.