Sony Xperia SP - Ponastavitev naprave

background image

Ponastavitev naprave

Napravo lahko ponastavite na prvotne nastavitve, pri tem pa svoje osebne podatke

lahko izbrišete ali pa tudi ne. Preden izvedete ponastavitev, varnostno skopirajte vse

pomembnejše podatke, ki jih imate shranjene v napravi.

Tovarniška ponastavitev podatkov

Če naprave ne želite trajno poškodovati, je med postopkom ponastavitve ne zaženite znova.

1

Preden začnete, preverite, ali ste varnostno kopirali pomembne podatke, ki jih

imate shranjene v notranjem pomnilniku naprave, na pomnilniško kartico ali v

drugo zunanjo napravo.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

3

Poiščite in tapnite Nastavitve > Varn. kopiranje in ponastavitev > Tovarniška

ponastavitev podatkov

.

4

Če želite izbrisati informacije, denimo slike in glasbo, iz notranjega pomnilnika,

potrdite polje Izbriši podatke iz notranjega pomnilnika.

5

Tapnite Ponastavi telefon.

6

Tapnite Izbriši vse, da potrdite.