Sony Xperia SP - Koledar

background image

Koledar in alarm

Koledar

Več informacij o koledarju

V napravi je koledar, s katerim lahko upravljate svoj urnik. Če imate Google™ Račun,

lahko koledar v napravi sinhronizirate s spletnim koledarjem. Preberite

Sinhroniziranje

računa Microsoft® Exchange ActiveSync®

na strani 103.

Nastavitev pogleda koledarja

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite Koledar.

2

Tapnite puščico navzdol, da odprete spustni meni, nato pa izberite eno od

možnosti.

Ogled več koledarjev

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite Koledar.

2

Pritisnite , nato pa tapnite Koledarji.

3

Izberite koledarje, ki si jih želite ogledati.

Ustvarjanje dogodka v koledarju

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še Koledar.

2

Tapnite .

3

Če ste koledar sinhronizirali z več računi, izberite račun, v katerega želite dodati

dogodek. Če dogodek želite dodati le v napravo, tapnite Koledar v napravi.

4

Vnesite ime, čas, mesto in opis dogodka.

5

Tapnite Več in za dogodek izberite opomnik. Če želite dodati nov opomnik za

dogodek, tapnite .

6

Če želite, v razdelku Ponovitev izberite drugo možnost.

7

Tapnite Konec.

Ko se bliža čas dogodka, naprava predvaja kratek zvok, da vas opomni. Prav tako se v vrstici

stanja prikaže .

Ogled dogodkov v koledarju

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite Koledar.

2

Tapnite dogodek, ki si ga želite ogledati.

Spreminjanje nastavitev koledarja

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite Koledar.

2

Pritisnite , nato pa tapnite Nastavitve.

3

Tapnite nastavitev, ki jo želite spremeniti, nato pa jo uredite po želji.