Sony Xperia SP - Budilka

background image

Budilka

O alarmu

Napravo lahko uporabljate kot alarm in za zvok alarma izberete kateri koli zvok v

napravi. Če je naprava izklopljena, se alarm ne vklopi. Alarm pa se vklopi, če je

naprava v tihem načinu ali načinu za letenje. Če uporabljate enega izmed teh načinov,

imate lahko napravo med spanjem vklopljeno, brez da bi vas medtem zbudili

telefonski klici.

Odpiranje budilke

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

108

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitev novega alarma

1

Ko imate odprt začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Tapnite .

4

Tapnite Čas in prilagajajte uro tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite Nastavi.

6

Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.

7

Tapnite Konec.

Urejanje obstoječega alarma

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Tapnite alarm, ki ga želite urediti.

4

Tapnite Čas in prilagajajte uro tako, da se premikate gor in dol.

5

Tapnite Nastavi.

6

Če želite, uredite še druge nastavitve alarma.

7

Tapnite Konec.

Prikazana oblika zapisa časa za alarm je enaka kot oblika zapisa, ki jo izberete za splošno

nastavitve časa, na primer 12-urna ali 24-urna.

Izklop alarma

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Poleg alarma, ki ga želite izklopiti, povlecite drsnik na levo.

Aktiviranje obstoječega alarma

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Poleg alarma, ki ga želite aktivirati, povlecite drsnik na desno.

Brisanje alarma

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Dotakniti se alarma, ki ga želite izbrisati, in ga pridržite.

4

Tapnite Izbriši alarm in nato Da.

Nastavitev načina zvonjenja za alarm

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Tapnite alarm, ki ga želite urediti.

4

Tapnite Zvok alarma, izberite možnost in tapnite Konec.

5

Tapnite Konec.

Nastavljanje ponavljajočega se alarma

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Tapnite alarm, ki ga želite urediti.

4

Tapnite Ponovitev.

5

Označite potrditvena polja za želene dni in tapnite V redu.

6

Tapnite Konec.

Nastavljanje naslova za alarm

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Tapnite alarm, ki ga želite urediti.

4

V polje Besedilo alarma vnesite ime alarma.

5

Tapnite Konec.

109

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Aktiviranje vibriranja za alarm

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura.

3

Tapnite alarm, ki ga želite urediti.

4

Potrdite polje Vibriranje.

5

Tapnite Konec.

Ko ustvarite nov alarm, je funkcija vibriranja privzeto omogočena.

Nastavitev vklopa alarma, ko je naprava v tihem načinu

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite Alarm in ura, nato pa tapnite in tako izberite alarm.

3

Potrdite polje Alarm v tihem načinu.

4

Tapnite Konec.

Ko ustvarite nov alarm, je funkcija alarma v tihem načinu omogočena privzeto.

Vključitev dremanja, ko se alarm vklopi

Tapnite Dremanje.

Izklop alarma, ko se vklopi

Podrsajte v desno.

110

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.