Sony Xperia SP - Več klicev

background image

Več klicev

Če ste aktivirali čakajoči klic, lahko hkrati sprejmete več klicev. Ko je funkcija

aktivirana, boste zaslišali pisk, ko boste prejeli še en klic.

Vklop ali izklop čakajočega klica

1

Na začetnem zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite Nastavitve > Klicne nastavitve > Dodatne nastavitve.

3

Če želite vklopiti ali izklopiti čakajoči klic, tapnite Čakajoči klic.

Sprejem drugega in zadržanje trenutnega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na desno.

41

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zavrnitev drugega klica

Ko med klicem zaslišite ponavljajoče se piske, povlecite na levo.

Vzpostavljanje drugega klica

1

Med klicem tapnite .

2

Vnesite številko prejemnika in tapnite . Telefon prvi klic zadrži.

Preklapljanje med več klici

Če želite preklopiti na drug klic in zadržati trenutni klic, tapnite Preklopi na ta

klic

.